Aarhus Universitets

Forskningsfond

Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. Fonden yder støtte til konkrete forskningsprojekter samt til større flerårige projekter og initiativer, som styrker forskningen ved Aarhus Universitet.

Aarhus Universitets

Forskningsfond

Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. Fonden yder støtte til konkrete forskningsprojekter samt til større flerårige projekter og initiativer, som styrker forskningen ved Aarhus Universitet.

Aarhus Universitets

Forskningsfond

Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. Fonden yder støtte til konkrete forskningsprojekter samt til større flerårige projekter og initiativer, som styrker forskningen ved Aarhus Universitet.

Aarhus Universitets

Forskningsfond

Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. Fonden yder støtte til konkrete forskningsprojekter samt til større flerårige projekter og initiativer, som styrker forskningen ved Aarhus Universitet.

AUFF støtter AU's rumprogram

Den første Aarhus-satellit støttes af Aarhus Universitets Forskningsfond og skal give både studerende og videnskabsfolk på Aarhus Universitet mulighed for en ny tilgang til forskning via satellitter i et nyt samarbejde med danske GomSpace A/S.

Programmets mission er at undersøge, hvordan de såkaldte nano-satellitter kan anvendes til at foretage videnskabelige undersøgelser. Satellitten har fået navnet Delphini-1.

Læs mere om Delphini-1 og rumprogrammet.

Fem lovende forskertalenter

I år er fem ph.d.er udvalgt til at modtage AUFF's ph.d.-pris på 50.000 kr.

Prisen blev uddelt onsdag den 24. maj og fungerer som en ekstra anerkendelse for en yderst bemærkelsesværdig indsats, både i selve forskningen og formidlingen af den.

Læs mere om prismodtagerne.

Se videoportrætter af prismodtagerne og deres forskning.

FEAS har valgt rådgiver til campusudvikling

Det bliver et aarhusiansk rådgiverteam bestående af AART Architects, Møller & Grønborg, E+N og Trafikplan Rådgivende Ingeniører, som skal rådgive Forskningsfondens Ejendomsselskab (FEAS) om udviklingen af det nye campusområde på Aarhus Kommunehospital.

Det er resultatet af det parallelopdrag, som FEAS har gennemført hen over efteråret. FEAS overtager området i 2019, hvorefter Aarhus Universitet begynder indflytningen.

Læs mere.

Et år i ekspansionens tegn

Bestyrelsens arbejde i 2016 blev i høj grad præget af de store beslutninger, som kendetegnede 2015, herunder fordoblingen af fondens uddelingsniveau og FEAS' køb af det tidligere Aarhus Kommunehospital.

Uddelingerne til forskningsaktiviteter på Aarhus Universitet udgjorde 144 mio. kr. i 2016.

Læs mere i fondens årsberetning her.

Årsberetningen indeholder en række nedslag i fondens mange uddelinger og aktiviteter i 2016.

Uddelinger i 2016

Fonden uddelte i 2016 144 mio. kr. til forskningen på Aarhus Universitet.

Mere end 50 procent af fondens uddelinger i 2016 gik til vækstlaget, heraf 50 mio. kr. til AUFF Starting Grants for adjunkter og lektorer, mens 33 mio. kr. blev uddelt inden for virkemidlet AUFF NOVA.

Læs om fondens uddelinger i en detaljeret oversigt over de specifikke indsatsområder.

Opnå skattefradrag

Som almennyttig fond er Aarhus Universitets Forskningsfond blevet godkendt efter ligningslovens § 8 H, således at Aarhus Universitets Forskningsfond kan modtage gaver til forskning med den virkning, at gaveyderne får fradrag for gaver ved opgørelsen af deres skattepligtige indkomst.

For nærmere information kontakt fondsadministrationen
Tlf.: 70 23 79 88 
E-mail: auff@auff.dk

Forskningsophold i Møllehuset

Der kan via www.efond.dk/auff løbende søges om legatophold til Møllehuset ved Sandbjerg Gods.

Spørgsmål vedr. ledige perioder kan rettes til Susanne Byskov Jensen på tlf. 8715 3370.

Læs mere.

Ansøgningsfrister

Aarhus Universitets Forskningsfond modtager kun ansøgninger efter opslag. Bevillinger til ph.d.-kurser, forskergruppemøder, workshops og summer camps og ophold i Møllehuset kan dog søges løbende.


Læs mere om bevillinger og ansøgningsfrister.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 05.10.2017