AUFF flagskibe

AUFF Flagskibe er et nyt ambitiøst virkemiddel med den hensigt at støtte tiltag af ekstraordinær karakter ved Aarhus Universitet.

For at komme i betragtning til et AUFF Flagskib skal oplægget have en betydelig videnskabelig gennembrudskraft og innovativ styrke, samt være i stand til effektivt at skabe opmærksomhed om Aarhus Universitet både nationalt og internationalt. AUFF Flagskibe skal skabe synergi mellem forskning på højeste niveau og kreativ public outreach, der kan profilere Aarhus Universitets Forskningsfond og Aarhus Universitet i den brede offentlighed. I en konkurrence mellem flere flagskibskandidater vil videnskabelig kvalitet og potentialet for en bred offentlig synlighed spille en afgørende rolle i den endelige prioritering.

Virkemidlet AUFF Flagskibe fordrer kompagniskab med en eller flere nationale eller internationale aktører, og det forventes, at der ved ansøgningsfristen er tilsagn om støtte til projektet fra en eller flere fonde, eller en plan for hvordan anden støtte, der matcher Aarhus Universitets Forskningsfonds støtte, kan opnås. Det forventes, at AUFF Flagskibe kan uddeles hvert andet år, og der kan ansøges om op til samme bevillingsstørrelse som den eksterne bevilling, dog maksimalt op til 15 mio. kr.

Ansøgningsproceduren: Det er alene dekanerne, der kan fremsende flagskibsansøgninger. Ansøgningen fra dekanen må udgøre op til 10 sider og skal indsendes til AUFF inden 1. maj 2019. Tværfakultære ansøgninger støttet af flere dekaner er velkomne, men hver dekan kan kun indstille ét flagskib. Der foretages en ekstern evaluering af forslagene til flagskibe, hvorefter uddelingsudvalget indstiller et flagskib til bevilling til fondsbestyrelsen. En endelig bevilling fra AUFF kan først udstedes, hvis der er opnået anden fondsstøtte på minimum det samme beløb, som AUFF har til hensigt at bevilge.

Ansøgninger fra dekaner skulle være modtaget senest d. 1. maj 2019.

AUFF Uddelingsudvalgs formand professor Karl Anker Jørgensen, 2680 4960 eller kaj@chem.au.dk kan kontaktes med overordnede spørgsmål til AUFF Flagskibe. Spørgsmål vedrørende ansøgningsproceduren, krav, rammer og tidsplan kan rettes til Tove Østergaard Le, Talentudviklingsenheden, 2162 4921 eller toe@au.dk.

Ansøgningen (i en samlet pdf-fil) sendes til Tove Østergaard Le, Talentudviklingsenheden via email: toe@au.dk.

Uddelingsudvalget

  • Professor Karl Anker Jørgensen, AU Science and Technology
  • Professor Klaus Mølmer, AU Science and Technology
  • Professor Helle Vandkilde, AU Arts
  • Professor Jens Otto Lunde Jørgensen, AU Health
  • Professor Jens Blom-Hansen, AU Business and Social Sciences