AUFF NOVA

AUFF NOVA har til formål at stimulere iværksættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter, som har høj kvalitet, men som også typisk vil have vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side. Projektet skal anvise nye veje og have potentiale for videnskabeligt gennembrud. Hypotesen eller problemstillingen må gerne rumme et opgør med eksisterende antagelser og/eller fordre nye metoder.

Projektvarigheden er 2 eller 3 år inden for en ramme på maksimalt 3 mio. DKK pr. projekt.

Der var ansøgningsfrist torsdag den 1. september 2016 kl. 12.00.

I 2016 er rammen for AUFF NOVA op til kr. 45 mio. for alle bevillinger. Fuld bevilling kan kun opnås, såfremt den årlige milepælsrapport godkendes. Deadline for milepælsrapporter for igangværende NOVA-projekter er 2. oktober 2017. Milepælsrapporten kan findes her i Word og her i PDF.

Se ansøgningsguide til AUFF NOVA.

Se budgetguide til AUFF NOVA her.

Ansøgninger skal udfyldes elektronisk på efond.dk/auff/.

 

Spørgsmål vedr. AUFF NOVA rettes til:

Annemarie Etzerodt
Aarhus Universitet, AU Forskning og Eksterne Relationer
Tlf.: 9350 8819
E-mail: ame@au.dk 

Uddelingsudvalg

  • Professor Karl Anker Jørgensen, AU Science and Technology
  • Professor Klaus Mølmer, AU Science and Technology
  • Professor Helle Vandkilde, AU Arts
  • Professor Jens Otto Lunde Jørgensen, AU Health
  • Professor Jens Blom-Hansen, AU Business and Social Sciences
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 27.12.2017