AUFF NOVA

AUFF NOVA har til formål at stimulere iværksættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter, som har høj kvalitet, men som også typisk vil have vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side. Projektet skal anvise nye veje og have potentiale for videnskabeligt gennembrud. Hypotesen eller problemstillingen må gerne rumme et opgør med eksisterende antagelser og/eller fordre nye metoder. Hvis det er relevant, bør tværfaglige elementer og synergier inden for forskergruppen(erne) klart defineres.

Ved bedømmelsen af ​​ansøgninger vil det videnskabelige potentiale og originaliteten af ​​projektet blive vægtet højere end ansøgerens CV.

I 2019 er rammen for AUFF NOVA op til kr. 30 mio. kr.

Som noget nyt består NOVA i 2019 af to bevillingstyper:

1)    Små projekter (op til 600.000 kr.), varighed 1-2 år

2)    Store projekter (op til 3 mio. kr.), varighed 3-4 år

Der er ansøgningsfrist fredag d. 4. oktober 2019 kl. 12.00

AUFF NOVA henvender sig til fastansatte forskere på AU. Der kan ikke søges om frikøb. Se mere i ansøgningsguiden til AUFF NOVA her.


Ansøgninger skal udfyldes elektronisk via 
http://efond.dk/auff/

Spørgsmål vedr. AUFF NOVA kan rettes til:

Tove Østergaard Le
Talentudviklingsenheden, Aarhus Universitet
Email: toe@au.dk
Telefon: 871-52607 eller 21624921

 

Uddelingsudvalg

Formand for udvalget, Professor Karl Anker Jørgensen, AU Science and Technology

Professor Klaus Mølmer, AU Science and Technology

Professor Helle Vandkilde, AU Arts

Professor Jens Otto Lunde Jørgensen, AU Health

Professor Jens Blom-Hansen, AU Business and Social Sciences