Du er her: Aarhus Universitets Forskningsfond Bevillinger AUFF Starting Grants

AUFF Starting Grants

AUFF STARTING GRANTS 2017

Med Starting Grants ønsker AUFF at styrke vækstlaget ved at sikre fremragende forskere gode karrieremuligheder ved Aarhus Universitet. Det er samtidigt ønsket at løfte særligt lovende forskning af international karat ved de fire hovedområder.

AUFF Starting Grants tænkes i 2017 primært anvendt i rekrutteringsøjemed og i særdeleshed ved international rekruttering til vækstområder med henblik på etablering af nye selvstændige forskningsområder og forskningsgrupper. Der kan løbende ansøges om AUFF Starting Grants i forbindelse med forhandling ved nyansættelse efter indstilling fra dekanen.

Ansøgningsrunden i september er rettet mod vækstpunkter på Aarhus Universitet og AUFF Starting Grants er i 2017 møntet på lektorer og adjunkter ansat fra og med 1. juli 2016 og frem.

Ansøgningerne prioriteres, af dekaner og institutledere, forud for uddeling.

Der vil i 2017 være en ramme på i alt 47,5 mio. kr. til AUFF Starting Grants fordelt mellem de to typer: Adjunkt / Forsker og Lektor / Seniorforsker.

Opslaget forventes annonceret primo 2017.

 

Der er ansøgningsfrist fredag d. 1. september 2017 kl. 12.00

Spørgsmål vedr. AUFF Starting Grants kan rettes til:

Jane Chor
Talentudviklingsenheden, AU Forskning og Eksterne Relationer
Aarhus Universitet

Mobil: 2165 6715
E-mail: jchor@au.dk

Uddelingsudvalg

  • Professor Karl Anker Jørgensen, AU Science and Technology
  • Professor Klaus Mølmer, AU Science and Technology
  • Professor Helle Vandkilde, AU Arts
  • Professor Jens Otto Lunde Jørgensen, AU Health
  • Professor Jan Engberg, AU Business and Social Sciences
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 09.03.2017