AUFF Starting Grants 2019

Med Starting Grants ønsker AUFF at styrke vækstlaget og derigennem sikre fremragende forskere gode karrieremuligheder ved Aarhus Universitet. AUFF Starting Grants kan anvendes til international rekruttering til vækstområder med henblik på etablering af nye selvstændige forskningsområder og forskningsgrupper. Målgruppen for Starting Grants er nyansatte adjunkter, lektorer – og som noget nyt – nu også professorer.

Der kan løbende ansøges om AUFF Starting Grants i forbindelse med forhandling om nyansættelse/rekruttering.  Ansøgningen indsendes af institutleder med indstilling fra dekanen. Derudover er der to årlige ansøgningsrunder.

Ansøgningsrunderne i maj og oktober er rettet mod vækstpunkter på Aarhus Universitet og her kan AUFF Starting Grants søges af nyansatte adjunkter, lektorer og professorer. For alle tre grupper gælder det, at tiltrædelsesdatoen skal være henholdsvis 1. august 2018 eller derefter for majrunden og 1. februar 2019 eller derefter for oktoberrunden.

Ansøgningerne prioriteres af dekaner og institutledere forud for beslutning om uddeling. Det vil blive forventet, at bevillingsmodtagere også søger anden fondsfinansiering i perioden med et AUFF Starting Grant.

Der vil i 2019 være en ramme på i alt 60 mio. kr. til AUFF Starting Grants.

Beløbsrammer:

·         Adjunkt: Op til 2,4 mio. kr. over en periode på 3 år

·         Lektor: Op til 4 mio. kr. over en periode på 3 år

·         Professor: Op til 5 mio. kr. over en periode på 3 år

 

Ansøgningsfrister i 2019:

·         Onsdag d. 15. maj 2019 kl. 12.00 

·         Tirsdag d. 1. oktober 2019 kl. 12.00

Ansøgninger til ansøgningsrunden udfyldes elektronisk på http://efond.dk/auff/. Se ”AUFF Starting Grants, Guide for Applicants 2019”.

 

Løbende ansøgning i forbindelse med aktuel rekruttering

For at kunne ansøge om et AUFF Starting Grant uden for ansøgningsrunderne skal der være tale om en aktuel og presserende rekrutteringssituation, hvor et AUFF Starting Grant vil være afgørende for tiltrækning af en særdeles attraktiv kandidat, der i situationen fx har andre jobtilbud på hånden. 

Ansøgning fra institutleder med tilhørende bilag (se ”AUFF Starting Grants, Guide for Applicants 2019” for detaljer) sendes i en samlet pdf-fil via e-mail til: Tove Østergaard Le, Talentudviklingsenheden, AU Forskning og Eksterne Relationer, E-mail: toe@au.dk.

Spørgsmål vedr. AUFF Starting Grants kan rettes til:

Tove Østergaard Le

Talentudviklingsenheden, AU Forskning og Eksterne Relationer
Aarhus Universitet 
Mobil: 2162 4921
E-mail: toe@au.dk

Uddelingsudvalget

  • Professor Karl Anker Jørgensen, AU Science and Technology
  • Professor Klaus Mølmer, AU Science and Technology
  • Professor Helle Vandkilde, AU Arts
  • Professor Jens Otto Lunde Jørgensen, AU Health
  • Professor Jens Blom-Hansen, AU Business and Social Sciences