AUFFs gæsteforskerpulje

Ansøgninger skal udfyldes elektronisk på efond.dk/auff/. Ansøgningsskemaer er tilgængelige fra en måned før ansøgningsfristen.

 

Ansøgninger modtaget
senest

Svar forventes udsendt

17. april 2018, kl. 12.00

 Uge 22 

4. september 2018, kl. 12.00

Uge 47


Formål

At støtte gæsteophold for internationalt anerkendte forskere, der kan være med til at styrke Aarhus Universitets forskning og uddannelse.

 

Om ansøger

Fastansatte forskere, på minimum lektorniveau, ved Aarhus Universitet kan søge om støtte til besøg af en gæsteforsker.

 

Hvad kan der søges støtte til

Der kan søges til et sammenhængende gæsteforskerophold på 1 - 3 måneder. Der kan søges om tilskud til dækning af rimelige opholdsudgifter i form af opholdsstipendium samt rejseudgifter eller løn samt rejseudgifter. Det er altså ikke muligt at søge om både løn og opholdsstipendium. Opholdsstipendiet udgør 15.000,- kr. pr. måned og kan søges i op til 3 måneder, hvorved stipendiet er skattefrit.

Aarhus Universitet indstiller ansøgninger til AUFFs bestyrelse efter faglig rådgivning. Størrelsen på det samlede beløb til uddeling kan variere fra år til år. Der er konkurrence om midlerne.

 

Ved vurderingen af ansøgninger vil der især blive lagt vægt på følgende:

 

 • Gæsteforskerens forskningsmæssige kvalifikationer
 • At gæsteforskeren er seniorforsker på højt niveau (almindeligvis, men ikke nødvendigvis fastansat på et universitet). Ansøgninger om støtte til gæsteforskere på postdoc-niveau eller lignende imødekommes normalt ikke.
 • At projektbeskrivelsen er klar i forhold til aktiviteter og mål, herunder planer for både forskning og undervisning.
 • Kvaliteten af det forskningsmiljø, som gæsteforskeren skal indgå i ved Aarhus Universitet.
 • Gæsteforskerens bidrag til det allerede eksisterende forskningsmiljø på det givne fag, fx hvordan passer gæsteforskerens profil til det eksisterende miljø, og hvad er potentialet for udvikling af nye projekter og samarbejder under opholdet? Ligeledes lægges der vægt på, at gæsteforskeren bidrager til undervisningen, eksempelvis ved at indgå i allerede eksisterende forløb eller ved at tilrettelægge nye forløb.
 • Gæsteforskerens bidrag til udviklingen af universitetets internationale forskernetværk, herunder særligt etablering af nye samarbejdsrelationer.
 • Kvaliteten af det forskningsmiljø, som gæsteforskeren skal indgå i ved Aarhus Universitet.

 

Om ansøgningen

 

AUFF’s elektroniske ansøgningsskema skal anvendes. Ansøgningsskemaerne findes via efond.dk/auff/. Ansøgningsskemaer er tilgængelige fra en måned før ansøgningsfristen.Ansøgningens indhold:

 

 • Kontaktinformation for ansøger
 • Projektbeskrivelse
 • Kort CV for ansøger (max. 3 sider, vedhæftes som bilag)
 • CV og publikationsliste for gæsteforsker (max. 5 sider, vedhæftes som bilag)
 • Faglig indstilling fra institutleder (er ansøger institutleder skal den faglige indstilling indhentes fra et højere ledelseslag) (vedhæftes som bilag)
 • Skriftligt tilsagn fra gæsteforskeren med angivelse af mulige tidsperioder for det påtænkte ophold (vedhæftes som bilag)
 • Budget (rejseudgifter, opholdsstipendium på 15.000,- kr. pr. måned ELLER løn). Udgangspunkt for lønberegningen er dansk overenskomstmæssig løn på det pågældende niveau. Fraviges dette niveau, skal der gives særskilt begrundelse herfor.
 • Gæsteforskerens ansættelses- og lønmæssige forhold under gæsteforskeropholdet, dvs. om gæsteforskeren fx har orlov/sabbatical uden løn eller orlov med delvis løn. Der betales ikke dobbelt løn, og det skal således sandsynliggøres, at gæsteforskeren ikke har løn med fra hjemmeuniversitetet, hvis der søges om løn på AU.

 

 

Projektbeskrivelsen

 

 • Formål med gæsteforskerens ophold
 • Max. 3 sider (2400 anslag pr. side) i word, som derefter kopieres ind i det elektroniske ansøgningssystem i den dertil egnede tekstboks
 • Aktiviteter under gæsteforskerens ophold
 • Fremtidige muligheder for samarbejde
 • Gæsteforskerens hjemlige forskningsmiljø
 • Om gæsteforskere tidligere har modtaget støtte til ophold ved AU fra AUFF. Sådanne imødekommes kun i særlige tilfælde.
 • Angivelse af tidsperioden for det påtænkte ophold samt i særlige tilfælde en redegørelse for eventuelt tidligere ophold ved Aarhus Universitet
 • Gæsteforskerens fødselsdato

 

 

Vejledning ved eventuel bevilling

Der skal ikke ansøges om hverken skattepersonnummer eller skattefritagelse for disse stipendier. Stipendierne er skattefri. Det skal dog understreges, at der stadigvæk skal indberettes til e-indkomst om fødselsdato, køn, navn, adresse og landekode. Legatet skal indberettes i felt 38 og det skal indberettes med indkomsttype 05. Der skal indberettes med værdi 97 i felt 68.

 

Spørgsmål vedr. gæsteforskerpuljen rettes til:

 

Tove Østergaard Le
Aarhus Universitet, AU Forskning og Eksterne Relationer
Telefon: 8715 2607, mobil: 2162 4921
E-mail: toe@au.dk