Du er her: Aarhus Universitets Forskningsfond Bevillinger Fondens virkemidler i 2017

Fondens virkemidler i 2017

Fondsbestyrelsen har vedtaget uddelingsbudget for 2017. Derfor kan fonden nu annoncere, hvilke virkemidler rettet mod forskningen på Aarhus Universitet, der vil være gældende for 2017.

AUFF Starting Grants til adjunkter og lektorer

AUFF Starting Grants til adjunkter og lektorer fortsætter – i 2017 med én ansøgningsfrist den 1. september. Foruden ansøgningsrunden i efteråret tænkes AUFF Starting Grants anvendt i rekrutteringsøjemed. I særdeleshed ved international rekruttering til vækstområder med henblik på etablering af selvstændige, nye forskningsprojekter og forskningsgrupper, hvor det er nødvendigt at sammensætte et særligt attraktivt ansættelsestilbud. Der kan løbende ansøges om Starting Grants i forbindelse med forhandling om nyansættelse efter indstilling fra dekanen. Ansøgningsrunden i september er rettet mod vækstpunkter på Aarhus Universitet, og opslaget for Starting Grants forventes i 2017 at være møntet på nyligt ansatte lektorer og adjunkter (ansat fra 1. september 2016 og frem). Ansøgningerne prioriteres forud for uddeling af dekaner og institutledere.

Gæsteforskerpuljen

Der vil i 2017 være to ansøgningsrunder fordelt på efterår og forår. Formålet er at støtte gæsteophold for særligt anerkendte internationale forskere, der kan være med til at styrke Aarhus Universitets forskning og uddannelse.   Læs mere om AUFF’s gæsteforskerpulje.

Publikationsstøtte

Der er i 2017 to årlige uddelinger med ansøgningsfrist henholdsvis i februar og september. Formålet med fondens publikationsstøtte er at sikre, at væsentlige videnskabelige arbejder og anden virksomhed ved universitetet kan opnå den fornødne støtte til egnet kvalitetspræget publicering og udbredelse og dermed kan styrke kendskabet til universitetets forskningsresultater og anden relateret virksomhed såvel i den internationale forskningsverden som i den brede offentlighed. Læs mere om publikationsstøtte.

Støtte til afholdelse af ph.d.-kurser, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods

Der kan ansøges løbende. Formålet er at yde tilskud til betaling for ph.d.-kursusophold, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods, således at kursusdeltagernes egenbetaling reduceres. Læs mere om støtte til afholdelse af ph.d.-kurser, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods.

Forskningsophold i Møllehuset

Forskere kan løbende søge om legatophold i Møllehuset ved Sandbjerg Gods, hvor der normalt bevilges ophold fra en uge til to måneders varighed. Læs mere om forskningsophold i Møllehuset.

Scholarstipendier

Til hvert hovedområde budgetteres i 2017 en rammebevilling med det formål at dække udgifter til scholarstipendier, herunder stipendier til ph.d.-studerende på 3+5-ordningen, stipendier til ph.d.-studerende på 4+4-ordningen, eller forskningsårsstuderende, efter hovedområdets bestemmelse. Ph.d.-skolerne på de respektive hovedområder administrerer rammebevillingen.

Internationalisering af ph.d.-uddannelserne

Til hvert hovedområde budgetteres i 2017 en rammebevilling til internationalisering af ph.d.-uddannelserne, herunder støtte til rekruttering af udenlandske forskertalenter til ph.d.-studier ved Aarhus Universitet, støtte til forskningsophold ved Aarhus Universitet for udenlandske ph.d.-studerende og støtte til udlandsophold for ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet. Ph.d.-skolerne på de respektive hovedområder administrerer rammebevillingen.

Mobilitetsstipendier

Til hvert hovedområde budgetteres en rammebevilling med det formål at give etablerede AU-forskere mulighed for at tage ophold på udenlandske topinstitutter. Der skabes dermed flere karriereveje, og forskere gives mulighed for at udvikle og gennemføre forskningsprojekter på baggrund af deres faglige interesseområder ved forskningsinstitutioner i udlandet.  AUFF’s mobilitetsstipendier kan medfinansiere udgifter til rejser, ophold og i særlige tilfælde bidrag til løn. Dekanaterne på de enkelte hovedområder administrerer rammebevillingen.

Ekstrapuljen

Til hvert hovedområde budgetteres en rammebevilling med det formål at dække mindre, men vigtige og mere uforudsigelige behov, såsom forskernetværk, analysepenge, feltarbejde, første afprøvning af en ny idé mv. Ekstrapuljen vil desuden kunne anvendes til at skabe bedre muligheder for AU’s forskere til at indgå samarbejder med virksomheder, bl.a. SME’er. Dekanaterne på de enkelte hovedområder administrerer rammebevillingen.

Mikrobevillinger

Fonden har afsat en mindre pulje med det formål at spænde et økonomisk sikkerhedsnet ud for et lille, udvalgt antal yngre forskere fra lande, der typisk ikke har så stor købekraft, med henblik på omkostninger forbundet med rejse efter visum og papirer, rejsen til Aarhus og forudbetalt husleje. Virkemidlet administreres i samarbejde med Internationalt Center på Aarhus Universitet.

Aarhus Institute of Advanced Studies

Endelig støtter Aarhus Universitets Forskningsfond fortsat driften af Aarhus Institute of Advanced Studies. Læs mere om Aarhus Institute of Advanced Studies.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 01.06.2017