Fondens virkemidler i 2019

Generelt har fondsbestyrelsen i 2019 valgt at opprioritere AUFF Starting Grants og AUFF NOVA, mens andre virkemidler reduceres. Beslutningen er taget for at styrke den strategiske rekruttering af forskertalenter, herunder internationalt, og for at styrke vækstlaget og de stærke ideer.


AUFF Starting Grants
AUFF Starting Grants til adjunkter og lektorer fortsætter, og fuldt opslag samt guidelines er publiceret i begyndelsen af 2019. Fondsbestyrelsen har besluttet, at der også kan søges til professorer. Budgettet er øget fra 47,5 mio. kr. til 60 mio. kr. i 2019. 


AUFF NOVA
AUFF NOVA prioriteres i 2019 med et budget på 30 mio. kr. AUFF NOVA har til formål at stimulere iværksættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter, som har høj kvalitet, men som også typisk vil have vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side. Projektet skal anvise nye veje og have potentiale for videnskabeligt gennembrud. Et fuldt opslag samt guidelines vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.

 

AUFF Flagskibe
AUFF indleder i 2019 et nyt virkemiddel: AUFF Flagskibe. Et fuldt opslag samt guidelines er publiceret. Det drejer sig om forskningsprojekter af ekstraordinær høj karat med betydelig gennembrudskraft og innovativ styrke.  

 

Publikationsstøtte
Publikationsstøtte ændres og målrettes internationale udgivelser, således at der vil være en ansøgningspulje og en direkte støtte til Aarhus Universitetsforlag til strategisk udvikling af projekter. Runde 1 i 2019 har været slået op, og der kommer et nyt opslag i juli/august 2019 med deadline 4. september. 

 

Støtte til afholdelse af ph.d.-kurser, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods
Der kan fortsat ansøges løbende. Formålet er at yde tilskud til betaling for ph.d.-kursusophold, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods, således at kursusdeltagernes egenbetaling reduceres.

 

Forskningsophold i Møllehuset
Forskere kan fortsat løbende søge om legatophold i Møllehuset ved Sandbjerg Gods. 

 

Scholarstipendier
Til hvert fakultet budgetteres i 2019 en rammebevilling med det formål at dække udgifter til scholarstipendier, herunder stipendier til ph.d.-studerende på 3+5-ordningen, stipendier til ph.d.-studerende på 4+4-ordningen, eller forskningsårsstuderende, efter hovedområdets bestemmelse. Ph.d.-skolerne på de respektive hovedområder administrerer rammebevillingen.

 

Aarhus Institute of Advanced Studies
Endelig støtter Aarhus Universitets Forskningsfond fortsat driften af Aarhus Institute of Advanced Studies.

 

Gæsteforskerpuljen, Internationalisering af ph.d.-uddannelserne, mobilitetsstipendier, ekstrapuljen og mikrobevillinger
Virkemidlerne gæsteforskerpuljen, Internationalisering af ph.d.-uddannelserne, mobilitetsstipendier, ekstrapuljen og mikrobevillinger udgår af fondens virkemidler med baggrund i opprioriteringen af AUFF Starting Grants og AUFF NOVA. For så vidt angår igangværende bevillinger med restbeløb kan fondens administration kontaktes for forlængelse heraf.