Publikationsstøtte

Der indkaldes hermed ansøgninger om publikationsstøtte til Aarhus Universitets Forskningsfond med henblik på uddelinger i andet halvår 2019.

Formålet med fondens publikationsstøtte er at sikre, at væsentlige videnskabelige arbejder af særlig høj kvalitet opnår støtte til egnet kvalitetspræget publicering og udbredelse og dermed kan styrke kendskabet til universitetets forskningsresultater i den internationale forskningsverden og i den brede offentlighed.

Der prioriteres støtte til banebrydende publikationer med specielt henblik på højtestimerede internationale publikationskanaler, fortrinsvis store udenlandske forlag. Der kan fortsat gives støtte til publikationer af høj kvalitet, der udgives ved danske forlag. Der kan gives støtte til publikationer på engelsk, dansk eller andre relevante sprog.

Ved publikation af bøger (og e-bøger) kan der gives støtte til sproglig revision. Det ses gerne, at publikationen har været i eksternt peer review inden ansøgning.

Puljen til publikationsstøtte er i 2019 på i alt 1,5 mio. kr. Der er to årlige uddelinger med ansøgningsfrist henholdsvis i februar og september.

Ansøger skal være ansat på Aarhus Universitet. Emeriti ved Aarhus Universitet kan også ansøge om publikationsstøtte, selvom emeriti ikke formelt har status som AU-ansatte. Det skyldes, at emeriti ofte stadig er tilknyttet forskningsprojekter på Aarhus Universitet og derfor kan søge publikationsstøtte til udgivelse af resultater, som er opnået gennem forskning på Aarhus Universitet. En bevilling skal administreres på Aarhus Universitet, og det er derfor en forudsætning, at der er tilstrækkelig tilknytning til universitetet, således at dette kan operationaliseres.
Læs mere om publiceringskomitéens formål, indstillinger og organisation.

 

Der bevilges ikke støtte til:

·         Oversættelse, med undtagelse af ganske særlige tilfælde, fx sanskrit

·         Institut- eller fakultetsbaserede tidsskrifter m.v., dog undtaget sær- eller temanumre

·         Publikationer i tidsskrifter (publikationsgebyr/”fee for publication”)

·         Mangfoldiggørelse m.v. af ph.d.-afhandlinger 

·         Open access-omkostninger

·         Publikationer, der er udgivet før ansøgningsfrist 

Ansøgningsbeløb under 10.000 kr. behandles ikke.

 

Vejledning til ansøgning
Der skal ansøges online via linket www.efond.dk/auff

Ansøgningsskema ligger under ”Support for Publications” og åbnes en måned før ansøgningsfristen. Ansøgningen består af et skema, der skal udfyldes med informationer omkring ansøger, publikationen samt forlag. Der skal vedhæftes en kalkule fra forlaget.

Ansøgningen skal indeholde:

·         Personlig information

·         Titel på publikation og type af publikation

·         Beskrivelse af publikationen (maks. 5.000 karakterer inkl. mellemrum)

·         Forfatterliste med angivelse af titel og tilhørsforhold (maks. 2.500 karakterer inkl. mellemrum)

·         Indholdsfortegnelse (maks. 2.500 karakterer inkl. mellemrum)

·         Forlag og dato for publicering

·         Beløb ansøgt hos AUFF

·         Foreslået salgspris med og uden støtte

·         Kalkule/omkostningsberegning fra forlaget

Det er obligatorisk at vedhæfte kalkule (kan uploades i trin 3 – ”Step 3”), hvis der er tale om en publikation, der involverer et forlag, da ansøgningen ellers kan blive afvist. Kalkulen skal indeholde information om omkostninger ved publikation, markedsføring, totale omkostninger, forventet antal solgte bøger og forventet indtjening.

Der kan vedhæftes i alt 3 pdf-filer og en jpeg-fil til ansøgningen. Der ønskes ikke dele af eller hele manuskripter vedhæftet til ansøgningen.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal være modtaget i efond senest onsdag den 4. september 2019, kl. 12.00.

Ansøgninger, der modtages efter denne frist, vil ikke blive behandlet. Beslutning om bevillingstildeling træffes på fondsbestyrelsens møde i november 2019, og ansøgere kan forvente at modtage svar senest november 2019. 

Ved spørgsmål til ansøgningsproceduren, behandlingen af ansøgninger eller til det elektroniske ansøgningssystem kontakt da gerne Tove Østergaard Le, AU Forskning & Eksterne Relationer, på mail: toe@au.dk eller tlf.: 8715 2607, mobil: 2162 4921.