Publikationsstøtte

Der indkaldes hermed ansøgninger til Aarhus Universitets Forskningsfond med henblik på uddelinger i andet halvår 2018.

Det støtter vi

Formålet med fondens publikationsstøtte er at sikre, at væsentlige videnskabelige arbejder og anden virksomhed ved universitetet opnår den fornødne støtte til egnet kvalitetspræget publicering og udbredelse og dermed kan styrke kendskabet til universitetets forskningsresultater såvel i den internationale forskningsverden som i den brede offentlighed.

Der gives fortrinsvis støtte til udgivelser på Aarhus Universitetsforlag, men udgivelser på internationale forlag og andre relevante danske forlag støttes også.

Ved publikation af bøger (og e-bøger) kan der gives støtte til sproglig revision, og i særlige tilfælde kan der gives støtte til open access-publikationer efter publiceringskomitéens vurdering.

Puljen til publikationsstøtte er i 2018 på i alt 5 mio. kr. Der er to årlige uddelinger med ansøgningsfrist henholdsvis i februar og september.

Ansøger skal være ansat på Aarhus Universitet. Publikationskomitéen har dog før givet bevillinger til emeriti ved Aarhus Universitet, og ønsker at fortsætte denne praksis, selvom emeriti ikke formelt har status som AU-ansatte. Ønsket om fortsat at give emeriti publikationsstøtte bunder i, at emeriti ofte stadig er tilknyttet forskningsprojekter på Aarhus Universitet og derfor kan søge publikationsstøtte til udgivelse af resultater, som er opnået gennem forskning på Aarhus Universitet. En bevilling skal administreres på AU, og det er derfor en forudsætning, at der er tilstrækkelig tilknytning til universitetet, således dette kan operationaliseres. 

Ved spørgsmål til ansøgningsproceduren, behandlingen af ansøgninger eller til det elektroniske ansøgningssystem kontakt da gerne Tove Østergaard Le, AU Forskning & Eksterne Relationer, på mail: toe@au.dk eller tlf. 8715 2607, mobil: 2162 4921. 

 

Læs mere om publiceringskomitéens formål, indstillinger og organisation.

 

Det støttes ikke

 

·         Som udgangspunkt gives der ikke støtte til oversættelse, med undtagelse af ganske særlige tilfælde, hvor der fx er tale om sanskrit.

 

·         Som udgangspunkt gives der ikke støtte til lønmidler.

 

·         Der indstilles ikke støtte til løbende institut- eller fakultetsbaserede tidsskrifter m.v., dog undtaget sær- eller temanumre eller evt. grundlæggelse af et nyt tidsskrift.

 

·         Ved publikationer til tidsskrifter gives der ikke støtte til publikationsgebyr (”fee for publication”).

 

·         Mangfoldiggørelse m.v. af ph.d.-afhandlinger støttes ikke.

 

·         Ansøgningsbeløb under 10.000,- kr behandles ikke.

 

·         Publikationer, der er udgivet før ansøgningsfrist, støttes ikke.

  

Vejledning til ansøgning

Der skal ansøges online via linket www.efond.dk/auff

Ansøgningsskema ligger under ”Support for Publications” og åbnes en måned før ansøgningsfristen.  Ansøgningen består af et skema, der skal udfyldes med informationer omkring ansøger, publikationen samt forlag. Der skal vedhæftes en kalkule fra forlaget.

Ansøgningen skal indeholde:

 

·         Personlig information.

 

·         Titel på publikation og type af publikation.

 

·         Beskrivelse af publikationen (max. 5000 karakterer inkl. mellemrum).

 

·         Forfatterliste med angivelse af forfatternes institutionelle tilknytning (max. 2000 karakterer inkl. mellemrum).

 

·         Indholdsfortegnelse for publikatioen (max. 2500 karakterer inkl. mellemrum).

 

·         Forlag og kort redegørelse for valg af forlag.

 

·         Forventet dato for publicering.

 

·         Beløb ansøgt hos AUFF.

 

·         Kalkule fra forlaget

 

Det er obligatorisk at vedhæfte kalkule fra forlaget (kan uploades i trin 3 - ”Step 3”), hvis der er tale om en publikation, der involverer et forlag, da ansøgningen ellers kan blive afvist. Kalkulen skal indeholde information om omkostninger ved publikation, markedsføring, totale omkostninger, forventet antal solgte bøger og forventet indtjening.

 

Der kan vedhæftes i alt 3 pdf-filer og en jpeg-fil til ansøgningen. Der ønskes ikke dele af eller hele manuskripter vedhæftet til ansøgningen.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal være modtaget i efond senest fredag den 7. september 2018, kl. 12.00

Ansøgninger, der modtages efter denne frist, vil ikke blive behandlet. Beslutning om bevillingstildeling træffes på fondsbestyrelsens møde i november 2018, og ansøgere kan forvente at modtage svar senest medio december 2018.