Du er her: Aarhus Universitets Forskningsfond Bevillinger Publikationsstøtte

Publikationsstøtte

Næste ansøgningsfrist er onsdag d. 22. februar 2017 kl. 12.00 

Der indkaldes hermed ansøgninger til Aarhus Universitets Forskningsfond med henblik på uddelinger i første halvår 2017.

Det støtter vi

Formålet med fondens publikationsstøtte er at sikre, at væsentlige videnskabelige arbejder og anden virksomhed ved universitetet opnår den fornødne støtte til egnet kvalitetspræget publicering og udbredelse og dermed kan styrke kendskabet til universitetets forskningsresultater såvel i den internationale forskningsverden som i den brede offentlighed.

Der gives fortrinsvis støtte til udgivelser på Aarhus Universitetsforlag, men udgivelser på internationale forlag og andre relevante danske forlag støttes også.

Ved publikation af bøger (og e-bøger)  kan der gives støtte til sproglig revision, og i særlige tilfælde kan der gives støtte til open access-publikationer efter publiceringskomitéens vurdering.

Ansøger skal være ansat på Aarhus Universitet. Publikationskomitéen har dog før givet bevillinger til emeriti ved Aarhus Universitet, og ønsker at fortsætte denne praksis, selvom emeriti ikke formelt har status som AU-ansatte. Ønsket om fortsat at give emeriti publikationsstøtte bunder i, at emeriti ofte stadig er tilknyttet forskningsprojekter på Aarhus Universitet og derfor kan søge publikationsstøtte til udgivelse af resultater, som er opnået gennem forskning på Aarhus Universitet.

Puljen til publikationsstøtte er i 2017 på i alt 5 mio. kr. Der er to årlige uddelinger med ansøgningsfrist henholdsvis i februar og september.

Ved spørgsmål til ansøgningsproceduren, behandlingen af ansøgninger eller til det elektroniske ansøgningssystem kontakt da gerne Tove Østergaard Le, AU Forskning & Eksterne Relationer, på mail: toe@au.dk eller tlf. 8715 2607, mobil: 2162 4921. 

 

Læs mere om publiceringskomitéens formål, indstillinger og organisation.

 

Det støttes ikke

·         Som udgangspunkt gives der ikke støtte til oversættelse, med undtagelse af ganske særlige tilfælde, hvor der fx er tale om sanskrit.

·         Der indstilles ikke støtte til løbende institut- eller fakultetsbaserede tidskrifter m.v., dog undtaget sær- eller temanumre eller evt. grundlæggelse af et nyt tidskrift

·         Ved publikationer til tidsskrifter gives der ikke støtte til publikationsgebyr (”fee for publication”).

·         Mangfoldiggørelse m.v. af ph.d.-afhandlinger støttes ikke

 

Vejledning til ansøgning

Der skal ansøges online via linket www.efond.dk/auff

Ansøgningsskema ligger under ”Support for Publications” og åbnes en måned før ansøgningsfristen.  Ansøgningen består af et skema, der skal udfyldes med informationer omkring ansøger, publikationen samt forlag. Der skal vedhæftes en kalkule fra forlaget.

Ansøgningen skal indeholde:

·         Personlig information

·         Titel på publikation og type af publikation

·         Beskrivelse af publikationen (max. 5000 karakterer inkl. mellemrum)

·         Forfatterliste (max. 2000 karakterer inkl. mellemrum)

·         Indholdsfortegnelse (max. 2500 karakterer inkl. mellemrum)

·         Forlag og dato for publicering

·         Beløb ansøgt hos AUFF

·         Foreslået salgspris med og uden støtte

·         Kalkule fra forlaget

Det er obligatorisk at vedhæfte kalkule fra forlaget (kan uploades i trin 3 - ”Step 3”), hvis der er tale om en publikation, der involverer et forlag, da ansøgningen ellers kan blive afvist.

Der kan vedhæftes i alt 3 pdf-filer og en jpeg-fil til ansøgningen.

 

Indsendelse af ansøgninger

Ansøgeren skal anføre sit CPR-nummer på ansøgningen. Det er en forudsætning, at ansøgeren er ansat ved Aarhus Universitet.  

 

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal være modtaget i efond senest onsdag d. 22. februar 2017, kl. 12.00

Ansøgninger, der modtages efter denne frist, vil ikke blive behandlet. Beslutning om bevillingstildeling træffes på fondsbestyrelsens møde april 2017, og ansøgere kan forvente at modtage svar senest ultimo maj 2017.

Efterårets ansøgningsfrist forventes at ligge onsdag d. 6. september 2017.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 09.03.2017