Du er her: Aarhus Universitets Forskningsfond Bevillinger Støtte til afholdelse af ph.d.‐kurser, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods

Støtte til afholdelse af ph.d.‐kurser, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods

Kan søges løbende.

Ansøgning indsendes via

www.efond.dk/auff.

 

Formål

Tilskud til betaling for ph.d.‐kursusophold, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods, således at kursusdeltagernes egenbetaling reduceres. Støtten kan højst udgøre 750 kr. pr. kursusdøgn pr. deltager, og der kan udelukkende søges tilskud til hele kursusdøgn. Med hele kursusdøgn forstås hele kursusdøgn inklusive overnatning.

Til summer camps kan søges støtte til forskeres ophold og lønudgifter i forbindelse med en summer camp på Sandbjerg Gods, hvor forskere underviser forskere.

Pr. 1. juni 2015 blev der indført ny prissætning for Aarhus Universitets benyttelse af Sandbjerg Gods. Døgnprisen er sat ned med 25%. Denne ændring er indført med henblik på at gøre det mere attraktivt for Aarhus Universitets medarbejdere at bruge Sandbjerg Gods som kursussted.

Ansøger

Ph.d.‐skoleleder eller den fagligt ansvarlige kursusarrangør. Ansøgninger indsendes via www.efond.dk/auff. Husk at medsende et budget, da det indgår i vurderingen af ansøgningen.

 

Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til Henrik Dalgaard, Aarhus Universitets Forskningsfond:

tlf. 8715 3354 / 2382 3230 / hd@auff.dk.

Spørgsmål vedr. ledige perioder kan rettes til Susanne Byskov Jensen, Sandbjerg

Godsadministration: tlf. 8715 3370 / sbj@auff.dk.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 27.12.2017