Tidligere støttede projekter

I 2016 bevilgede fonden 144 mio. kr. til forskningsrelaterede formål. Bevillingerne blev uddelt inden for følgende puljer.


OVERSIGT OVER BEVILLINGER I 2016:

 

 

STØTTE TIL FORSKNINGSINITIATIVET AARHUS INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES

 

 

Rammebevilling til et beløb på kr. 13.000.000

 

STØTTE TIL FORSKNINGSINITIATIVET AUFF NOVA

 

I alt 21 bevillinger til et beløb på 16.913.797 kr. til nye projekter. I alt 18 bevillinger til år 2 af igangværende projekter på 16.242.286 kr.
STARTING GRANTS TIL ADJUNKTER OG LEKTORER


 

23 bevillinger til et beløb på 49.955.488 kr.

 

STYRKET INTERNATIONALISERING AF PH.D.-UDDANNELSERNE

 

Rammebevilling på i alt 3.000.000 kr.

 

 

STØTTE TIL SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER

 

 

I alt 8 bevillinger
til et beløb på 3.850.000 kr. 

 

 

PUBLIKATIONSSTØTTE

 

 

I alt 59 bevillinger til et beløb på i alt 5.980.639 kr.
 

 

MOBILITETSSTIPENDIER

 

Rammebevillinger til et beløb på i alt 5.000.000 kr.

 

 

EKSTRAPULJEN

 

 

Rammebevillinger til et beløb på i alt 4.000.000 kr.

 

GÆSTEFORSKEROPHOLD

 

 

I alt 42 bevilgede ophold til et beløb på 6.335.143 kr.

SCHOLARSTIPENDIER

Rammebevillinger til et beløb på i alt 16.000.000 kr.

FORSKNINGSSEMINARER PÅ SANDBJERG

I alt 54 bevillinger til et beløb på 3.054.750 kr.

FORSKNINGSOPHOLD I MØLLEHUSET

I alt 40 bevilgede ophold på i alt 82.287 kr.


Læs mere om de projekter, som har fået støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond i 2016.