Tidligere støttede projekter

I 2017 bevilgede fonden 156,5 mio. kr. til forskningsrelaterede formål. Bevillingerne blev uddelt inden for følgende puljer.


OVERSIGT OVER BEVILLINGER I 2017:

 

 

STØTTE TIL FORSKNINGSINITIATIVET AARHUS INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES

 

 

Rammebevilling til et beløb på kr. 5.000.000

 

STØTTE TIL FORSKNINGSINITIATIVET AUFF NOVA

 

I alt 34 bevillinger til et beløb på 27.737.721 kr. til igangværende projekter.
STØTTE TIL DYRESTALDSFACILITETER
I SKOUBYGNINGEN VED INSTITUT FOR BIOMEDICIN

 

 

STARTING GRANTS TIL ADJUNKTER OG LEKTORER


 

Bevilling på i alt 30.000.000 kr.

 

 

 
27 bevillinger til et beløb på 47.446.463 kr.

 

STYRKET INTERNATIONALISERING AF PH.D.-UDDANNELSERNE

 

Rammebevilling på i alt 4.000.000 kr.

 

 

STØTTE TIL SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER

 

 

I alt 8 bevillinger
til et beløb på 3.825.000 kr. 

 

 

PUBLIKATIONSSTØTTE

 

 

I alt 48 bevillinger til et beløb på i alt 4.997.903 kr.
 

 

MOBILITETSSTIPENDIER

 

Rammebevillinger til et beløb på i alt 5.000.000 kr.

 

 

EKSTRAPULJEN

 

 

Rammebevillinger til et beløb på i alt 3.000.000 kr.

 

GÆSTEFORSKEROPHOLD

 

 

I alt 31 bevilgede ophold til et beløb på i alt 3.919.554 kr.

SCHOLARSTIPENDIER

Rammebevillinger til et beløb på i alt 17.000.000 kr.

FORSKNINGSSEMINARER PÅ SANDBJERG

I alt 47 bevillinger til et beløb på i alt 2.468.250 kr.

FORSKNINGSOPHOLD I MØLLEHUSET

 


MIKROBEVILLINGER TIL YNGRE FORSKERE

 

STØTTE TIL AARHUS ACADEMY
FOR GLOBAL EDUCATION

I alt 34 bevilgede ophold på i alt 70.287 kr.

 


I alt 5 bevillinger på i alt 125.000 kr.

 

 

Bevilling på i alt 4.000.000 kr.

 


Læs mere om de projekter, som har fået støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond i 2017.