Du er her: Aarhus Universitets Forskningsfond Bevillinger Tidligere støttede projekter

Tidligere støttede projekter

I 2015 bevilligede fonden 182,6 mio. kr. til forskningsrelaterede formål. Bevillingerne blev uddelt inden for følgende puljer.


OVERSIGT OVER BEVILLINGER I 2015:

 

 

STØTTE TIL FORSKNINGSINITIATIVET AARHUS INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES

 

 

Rammebevilling til et beløb på kr. 18.000.000

 

STØTTE TIL FORSKNINGSINITIATIVET AUFF NOVA

 

I alt 18 bevillinger til et beløb på 15.517.065 kr.
STARTING GRANTS TIL ADJUNKTER OG LEKTORER


 

21 bevillinger til et beløb på i alt 27.728.265 kr. (adjunkter) / 33 bevillinger til et beløb på i alt 79.667.698 kr. (lektorer).

 

STYRKET INTERNATIONALISERING AF PH.D.-UDDANNELSERNE

 

Rammebevilling på i alt 3.000.000 kr.

 

 

STØTTE TIL SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER

 

 

I alt 8 bevillinger
til et beløb på 4.350.000 kr. 

 

 

PUBLIKATIONSSTØTTE

 

 

I alt 48 bevillinger til et beløb på i alt 4.995.430 kr.
 

 

MOBILITETSSTIPENDIER

 

Rammebevillinger til et beløb på i alt 5.000.000 kr.

 

 

EKSTRAPULJEN

 

 

Rammebevillinger til et beløb på i alt 4.000.000 kr.

 

GÆSTEFORSKEROPHOLD

 

 

I alt 31 bevilgede ophold til et beløb på 3.604.746 kr.

SCHOLARSTIPENDIER

Rammebevillinger til et beløb på i alt 16.000.000 kr.

FORSKNINGSSEMINARER PÅ SANDBJERG

I alt 34 bevillinger til et beløb på 1.638.500 kr.

FORSKNINGSOPHOLD I MØLLEHUSET

I alt 47 bevilgede ophold på i alt 99.887,86 kr.


Læs mere om de projekter, som har fået støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond i 2015.


Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 09.03.2017