Bestyrelse

Brian Bech Nielsen

Formand
Født 1957, indtrådt 2013
Rektor på Aarhus Universitet. Professor i fysik
Født medlem af bestyrelsen, jf. fondens fundats.
Formand for AUFF Holding P/S og AUFF Komplementar ApS. Bestyrelsesmedlem i Incuba A/S. 

 

 

 

Peter Løchte Jørgensen

Næstformand
Født 1967, indtrådt 2010.
Professor i Økonomi
Genudpeget som særlig kyndig i økonomi og investering for perioden frem til 31.  maj 2022.
Formand for bestyrelsen i AUFF Invest P/S og medlem af bestyrelsen i AUFF Holding P/S, Parkkollegierne A/S, Auriga Industries A/S, DIP, Pensionskassen for Civil- og Akademiingeniører, samt i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse.

 

 

Helle Vandkilde

Medlem af fondens forretningsudvalg
Medlem af fondens uddelingsudvalg
Født 1955, indtrådt 2014
Professor på Institut for Kultur og Samfund – Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier
Genudpeget af Akademisk Råd ved Arts, Aarhus Universitet, 2014, for perioden frem til 31. maj 2022.

 

 

Torben M. Andersen

Født 1956, indtrådt 2017
Professor i Økonomi
Udpeget som særligt kyndig i økonomi for perioden frem til 31. maj 2020.

Tilknyttet en række internationale forskningscentre, herunder CEPR (London), IZA (Bonn) og CESifo (München). Tidligere formand for Økonomisk Råd (overvismand) og Velfærdskommissionen. Aktuelt medlem af Systemisk Risikoråd, formand for Grønlands Økonomiske Råd samt medlem af Economic Policy Council i Finland.
Bestyrelsesmedlem i AUFF Holding P/S, Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S og Helsingforsgade 25 Aarhus A/S. Bestyrelsesformand i ATP.

 

Jens Blom-Hansen

Medlem af fondens uddelingsudvalg
Født 1963, indtrådt 2017
Professor på Institut for Statskundskab
Genudpeget af Akademisk Råd ved Business and Social Sciences for perioden frem til 31. maj 2022.
Medlem af bestyrelsen for Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), medlem af bestyrelsen for Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA), samt medlem af Det Frie Forskningsråd – Samfund og Erhverv. 

 

 

Kirsten Jakobsen

Født 1962, indtrådt 2010
Sekretariatsleder på Juridisk Institut, Aarhus Universitet
Udpeget blandt teknisk-administrativt personale ved Aarhus Universitet for perioden frem til 31. maj 2020. 

 

 

 

Karl Anker Jørgensen

Formand for fondens uddelingsudvalg
Født 1955, indtrådt 2000
Professor i Kemi
Genudpeget af Akademisk Råd v. Science and Technology for perioden frem til 31. maj 2022. 

 

 

 

Jens Otto Lunde Jørgensen

Medlem af fondens uddelingsudvalg
Født 1957, indtrådt 2010
Professor i Endokrinologi
Genudpeget af Akademisk Råd v. Health for perioden frem til 31. maj 2020. 

 

 

Klaus Mølmer

Medlem af fondens uddelingsudvalg
Født 1963, indtrådt 2014
Professor i kvantefysik
Fælles genudpeget af de akademiske råd ved Aarhus Universitet for perioden frem til 31. maj 2020.

 

 

Emil Outzen

Født 1992, indtrådt 2016
Stud.oecon. 
Indstillet af de Akademiske Råd ved Aarhus Universitet for perioden frem til 31. maj 2020.
Medlem af bestyrelsen i Parkkollegierne A/S. Formand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.

 

 

Direktion

Jørgen Lang

Administrerende direktør
Født 1957, tiltrådt 2008
Medlem af bestyrelsen i AUFF Invest P/S, AUFF Komplementar ApS, Auriga Industries A/S, Alexandra Instituttet A/S, Parkkollegierne A/S, Incuba A/S, AUFF Invest Forum P/S og formand for bestyrelsen for Viby Gymnasium.
Adm. direktør for AUFF Holding P/S, Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S, AUFF Komplementar ApS, Auriga Industries A/S og Helsingforsgade 25 Aarhus A/S.

 

 

 

Claus Fynbo Larsen

Finansdirektør
Født 1973, tiltrådt 2016
Adm. direktør for AUFF Invest P/S og AUFF Invest Forum P/S. Finansdirektør for AUFF Holding P/S og AUFF Komplementar ApS. Bestyrelsesmedlem i Aarhus Universitetsforlag A/S.