Oprindelige kriterier til AUFF Starting Grants fastholdes (2015)

AUFF har modtaget en lang række henvendelser vedrørende, hvem der kan komme i betragtning til de nye virkemidler Adjunkt- og Lektor-Starting Grants ved AUFF.

 

AUFF’s intention med Starting Grants er at støtte de mest talentfulde adjunkter og lektorer med at få en succesfyldt start på deres ansættelse ved Aarhus Universitet. Dette taler for, at ansættelsen ved ansøgningstidspunktet skal være af ret ny karakter. Dette var baggrunden for den seneste udmelding på AUFFs hjemmeside, hvoraf det fremgik, at man skulle være ansat som adjunkt eller lektor på AU tidligst pr. 1. januar 2014 for at komme i betragtning til et Starting Grant.

 

Vi har efterfølgende modtaget en del og helt berettiget kritik for denne ændring af den oprindelige opslagstekst kort før ansøgningsfristen. Hertil kommer, at der gennem nogen tid har været et ansættelsesstop på mange institutter for de berørte stillingskategorier grundet den gennemførte besparelsesproces. Mange af de seneste ansatte ville dermed være udelukket fra at søge.

 

På denne baggrund har AUFF besluttet at fastholde den oprindelige opslagstekst og dermed ikke indskrænke mulighederne for at søge Starting Grants i 2015. For ansøgningsterminer i 2016 og frem vil der komme en ny og skarpere opslagstekst, hvori det påtænkes at indføre et krav om, at ansættelserne skal være af relativ ny karakter.

 

Der vil i 2015 være en ramme på i alt 28 mio. kr. til Adjunkt Starting Grants og 30 mio. kr. til Lektor Starting Grants. Midlerne fordeles over fire ansøgningsrunder.

 

Vi skal beklage den uklarhed, der er opstået undervejs.