AUFF flagskibe

AUFF flagskibe er et initiativ, som skal støtte større forskningsprojekter af ekstraordinær karakter, høj visibilitet og med betydelig international gennemslagskraft for Aarhus Universitet.

For at komme i betragtning til et AUFF flagskib skal projektet have en stor videnskabelig gennembrudskraft og innovativ styrke, samt være i stand til effektivt at skabe opmærksomhed om Aarhus Universitet både nationalt og internationalt. AUFF flagskibe skal skabe synergi mellem forskning på højeste niveau og kreativt understrege almene formål, der kan profilere AUFF og Aarhus Universitet i den brede offentlighed. I en konkurrence mellem flere flagskibskandidater vil videnskabelig kvalitet og potentialet for et bredt engagement spille en afgørende rolle i den endelige prioritering.

Kompagniskab med andre fonde
Virkemidlet AUFF flagskibe fordrer kompagniskab med en eller flere nationale eller internationale aktører, og det forventes, at der ved ansøgningsfristen er tilsagn om støtte til projektet fra en eller flere fonde, eller en plan for hvordan anden støtte svarende til det ansøgte beløb ved AUFF kan opnås. AUFF flagskibe uddeles hvert andet år, og der kan ansøges om op til 15 mio. kr. Ansøgningen skal udformes på engelsk, da der anvendes internationale eksperter i den eksterne peer review proces.

Ansøgningsprocedure
Hver dekan kan indstille én ansøgning til et flagskibsprojekt. De modtagne ansøgninger behandles i AUFFs uddelingsudvalg og går derefter til ekstern bedømmelse. Slutteligt udvælger uddelingsudvalget, under hensyntagen til de eksterne og interne bedømmelser, ét projekt der indstilles til bevilling af AUFFs bestyrelse. Den endelige bevilling fra AUFF kan først udstedes, når der er opnået anden fondsstøtte på minimum det samme beløb, som AUFF har til hensigt at bevilge.

Ansøgninger fra dekaner skal være modtaget senest d. 5. maj 2021 kl. 12.00.
AUFFs uddelingsudvalgs formand professor Karl Anker Jørgensen, 2680 4960 eller kaj@chem.au.dk, kan kontaktes med overordnede spørgsmål til AUFF Flagskibe. Spørgsmål vedrørende ansøgningsproceduren, krav, rammer og tidsplan kan rettes til Tove Østergaard Le, Talentudviklingsenheden, 2162 4921 eller toe@au.dk.

Læs guidelines til ansøgningen. 

Ansøgningen (i en samlet pdf-fil) sendes til Tove Østergaard Le, Talentudviklingsenheden, via email: toe@au.dk. 

AUFFs uddelingsudvalg

·       Professor Karl Anker Jørgensen, AU Natural Sciences

·       Professor Lotte Bach Larsen, AU Technical Sciences

·       Professor Helle Vandkilde, AU Arts

·       Professor Helle Prætorius Ørhwald, AU Health

·       Professor Jens Blom-Hansen, AU Business and Social Sciences