AUFF Starting Grants 2020

Med Starting Grants ønsker AUFF at styrke vækstlaget og derigennem sikre fremragende forskere gode karrieremuligheder ved Aarhus Universitet. AUFF Starting Grants kan anvendes til international rekruttering til vækstområder med henblik på etablering af nye selvstændige forskningsområder og forskningsgrupper. Målgruppen for Starting Grants er nyansatte adjunkter/forskere, lektorer/seniorforskere og professorer.

Der kan løbende ansøges om AUFF Starting Grants i forbindelse med forhandling om nyansættelse/rekruttering. Ansøgningen indsendes af institutleder med indstilling fra dekanen. Derudover er der to årlige ansøgningsrunder.

Ansøgningsrunderne i april og oktober er rettet mod vækstpunkter på Aarhus Universitet, og her kan AUFF Starting Grants søges af nyansatte adjunkter/forskere, lektorer/seniorforskere og professorer. 

For ansøgningsrunden i april gælder det for alle tre grupper, at ansættelsen skal være sket d. 1. august 2019 eller herefter, og for ansøgningsrunden i oktober gælder det, at ansættelsen skal være sket 1. februar 2020 eller herefter. 

Ansøgningerne prioriteres af dekaner og institutledere forud for beslutning om uddeling. Bevillingsmodtagere forventes at søge anden ekstern finansiering i AUFF Starting Grant-perioden.

Der vil i 2020 være en ramme på i alt 50 mio. kr. til AUFF Starting Grants.

Beløbsrammer

• Adjunkt/forsker: Op til 2,4 mio. kr. over en periode på tre år

• Lektor/seniorforsker: Op til 4 mio. kr. over en periode på tre år

• Professor: Op til 5 mio. kr. over en periode på tre år

Ansøgningsfrister i 2020

 Fredag d. 1. maj 2020 kl. 12.00 (oprindeligt 1. april, men flyttet pga. den aktuelle situation)

Torsdag d. 1. oktober 2020 kl. 12.00

Ansøgninger til ansøgningsrunden udfyldes elektronisk på efond.dk/auff/. Se ”Guide for Applicants, Starting Grants 2020” her.

16. marts 2020: Udsættelse af ansøgningsfrist for Starting Grants, forår 2020

På grund af den ekstraordinære situation i forbindelse med smittebegrænsende tiltag ift. COVID-19, herunder midlertidig hjemsendelse af offentligt ansatte, har Aarhus Universitetsforskningsfond besluttet at udskyde den kommende ansøgningsfrist for Starting Grants.

Oprindeligt var fristen onsdag d. 1. april. Den nye frist for at indsende sin ansøgning er:

Fredag d. 1. maj 2020 kl. 12.

Medarbejdere hos AUFF og i Talentudviklingsenheden, der fungerer som sekretariatet for fonden er i overensstemmelse med retningslinjerne sendt hjem og er blevet bedt om at arbejde hjemmefra.

Mange opgaver relateret til modtagelse og behandling af ansøgninger forsøges så vidt muligt varetaget som normalt, og ansøgere og bevillingsmodtagere er fortsat velkomne til at kontakte Talentudviklingsenheden per telefon +45 21 62 49 21, kl. 10-14, eller e-mail: toe@au.dk


Løbende ansøgning i forbindelse med aktuel rekruttering

For at kunne ansøge om et AUFF Starting Grant uden for ansøgningsrunderne skal der være tale om en aktuel og presserende rekrutteringssituation, hvor et AUFF Starting Grant vil være afgørende for tiltrækning af en særdeles attraktiv kandidat, der i situationen har andre jobtilbud på hånden.

Ansøgning fra institutleder med indstilling fra dekan og med tilhørende bilag (se ”Guide for Applicants, Starting Grants 2020” for detaljer) sendes i en samlet pdf-fil via e-mail til:

Tove Østergaard Le,
E-mail: toe@au.dk

Spørgsmål vedr. AUFF Starting Grants kan rettes til:

Tove Østergaard Le
Talentudviklingsenheden, AU Forskning og Eksterne Relationer
Aarhus Universitet
Mobil: 2162 4921
E-mail: toe@au.dk 


Uddelingsudvalget

  • Formand for udvalget, Professor Karl Anker Jørgensen, Faculty of Natural Sciences
  • Professor Helle Vandkilde, Faculty of Arts
  • Professor Helle Prætorius Øhrwald, Faculty of Health
  • Professor Jens Blom-Hansen, School of Business and Social Sciences
  • Nyt medlem afventer udpegning: En professor fra Faculty of Technical Sciences