Fondens virkemidler i 2020

Generelt har fondsbestyrelsen i 2020 valgt fortsat at prioritere AUFF Starting Grants og AUFF NOVA. Beslutningen er taget for at styrke den strategiske rekruttering af forskertalenter, herunder internationalt, og for at styrke vækstlaget og de stærke ideer.

I 2020 er virkemidlerne følgende:

AUFF Starting Grants
AUFF Starting Grants til adjunkter, lektorer og professorer fortsætter, og fuldt opslag samt guidelines vil blive publiceret i begyndelsen af 2020. Budgettet er i 2020 på 50 mio. kr. 

AUFF NOVA
AUFF NOVA prioriteres i 2020 med et budget på 30 mio. kr. AUFF NOVA har fortsat til formål at stimulere iværksættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter, som har høj kvalitet, men som også typisk vil have vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side. Projektet skal anvise nye veje og have potentiale for videnskabeligt gennembrud. Et fuldt opslag samt guidelines vil blive offentliggjort i første halvår af 2020.

Fleksible ph.d.-forløb
Virkemidlet er en afløser for scholarstipendierne, nu målrettet alene mod fleksible ph.d.-forløb, herunder 3+5, 4+4 og forskningsåret m.v. Den samlede ramme er i 2020 på 15 mio. kr., som via en rammebevilling fordeles ligeligt mellem de fem fakulteter.

Publikationsstøtte
Publikationsstøtte er fortsat målrettet internationale udgivelser, således at der vil være en ansøgningspulje og en direkte støtte til Aarhus Universitetsforlag til strategisk udvikling af projekter. Ansøgningspuljen bliver i 2020 løftet med 1 mio. kr. til i alt 2,5 mio. kr. Gældende for ansøgningspuljen er at der prioriteres støtte til banebrydende publikationer med specielt henblik på højtestimerede internationale publikationskanaler, fortrinsvis store udenlandske forlag. Der kan fortsat gives støtte til publikationer af høj kvalitet, der udgives ved danske forlag. Der forventes fortsat et opslag med deadline i februar og september.

Mobilitet
Der er i 2020 afsat 5 mio. kr. til et nyt virkemiddel med henblik på mobilitet. Der er tale om en pulje til internationale aktiviteter, både omfattende indgående besøgende forskere og udgående mobilitet for universitetets forskere. Et opslag med vilkår og guidelines vil blive offentliggjort i foråret 2020.

Støtte til afholdelse af ph.d.-kurser, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods
Der kan fortsat ansøges løbende. Formålet er at yde tilskud til betaling for ph.d.-kursusophold, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods, således at kursusdeltagernes egenbetaling reduceres. Samlet ramme er 2,5 mio. kr.

Forskningsophold i Møllehuset
Forskere kan fortsat løbende søge om legatophold i Møllehuset ved Sandbjerg Gods. 

Forskningsophold i Husumgade
Som noget nyt kan forskere løbende søge om legatophold i fondens lejlighed i Husumgade i København fra foråret 2020.

Aarhus Institute of Advanced Studies

Endelig støtter Aarhus Universitets Forskningsfond fortsat driften af Aarhus Institute of Advanced Studies.

Øvrige virkemidler:

 

AUFF Flagskibe
AUFF viderefører det nye virkemiddel AUFF Flagskibe. Der forventes et opslag i løbet af 2020 med forventelig bevilling i 2021. Det drejer sig om forskningsprojekter af ekstraordinær høj karat med betydelig gennembrudskraft og innovativ styrke.  

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte Henrik Dalgaard på mail: hd@auff.dk eller telefon 2382 3230 / 8715 3354.