Fondens virkemidler i 2021

Med baggrund i Covid-19 besluttede fondsbestyrelsen at udskyde sit strategiseminar fra 2020 til 2021, samt at videreføre virkemidlerne fra 2020 til 2021 med den ændring, at der overføres 10 mio. kr. fra AUFF Starting Grants til AUFF NOVA i 2021, jf. nedenfor. Generelt har fondsbestyrelsen i 2021 valgt fortsat at prioritere AUFF Starting Grants og AUFF NOVA. Beslutningen er taget for at styrke den strategiske rekruttering af forskertalenter, herunder internationalt, og for at styrke vækstlaget og de stærke ideer.

I 2021 er virkemidlerne følgende:

AUFF Starting Grants 
AUFF Starting Grants til adjunkter, lektorer og professorer fortsætter, og fuldt opslag samt guidelines vil blive publiceret i begyndelsen af 2021. Budgettet er i 2021 på 40 mio. kr. 

AUFF NOVA
AUFF NOVA prioriteres i 2021 med et budget på 40 mio. kr. AUFF NOVA har fortsat til formål at stimulere iværksættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter, som har høj kvalitet, men som også typisk vil have vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side. Projektet skal anvise nye veje og have potentiale for videnskabeligt gennembrud. Et fuldt opslag samt guidelines vil blive offentliggjort i første halvår af 2021.

Fleksible ph.d.-forløb
Virkemidlet er målrettet alene mod fleksible ph.d.-forløb, herunder 3+5, 4+4 og forskningsåret m.v. Den samlede ramme er i 2021 på 15 mio. kr., som via en rammebevilling fordeles ligeligt mellem de fem fakulteter.

Publikationsstøtte
Publikationsstøtte er målrettet internationale udgivelser, og der vil være en ansøgningspulje i 2021 på 2,5 mio. kr. Der prioriteres støtte til banebrydende publikationer med specielt henblik på højtestimerede internationale publikationskanaler, fortrinsvis store udenlandske forlag. Der kan fortsat gives støtte til publikationer af høj kvalitet, der udgives ved danske forlag. Opslag forventes at have deadline i februar og september.

Mobilitet
Der er i 2021 fortsat afsat 5 mio. kr. til mobilitet. Der er tale om en pulje til internationale aktiviteter, både omfattende indgående besøgende forskere og udgående mobilitet for universitetets forskere. Et opslag med vilkår og guidelines vil blive offentliggjort i foråret 2021.

Støtte til afholdelse af ph.d.-kurser, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods
Der kan fortsat ansøges løbende. Formålet er at yde tilskud til betaling for ph.d.-kursusophold, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods, således at kursusdeltagernes egenbetaling reduceres. Samlet ramme er 2,5 mio. kr.

Forskningsophold i Møllehuset og lejligheden i Husumgade
Forskere kan fortsat løbende søge om legatophold i Møllehuset ved Sandbjerg Gods eller i fondens lejlighed i Husumgade i København.

Aarhus Institute of Advanced Studies
Endelig støtter Aarhus Universitets Forskningsfond fortsat driften af Aarhus Institute of Advanced Studies.

Øvrige virkemidler:

AUFF Flagskibe
AUFF viderefører det nye virkemiddel AUFF Flagskibe, hvor der følger et opslag ultimo 2020 med forventelig bevilling i 2021. Det drejer sig om forskningsprojekter af ekstraordinær karakter, høj visibilitet og med betydelig international impact.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte Henrik Dalgaard på mail: hd@auff.dk / telefon 2382 3230 / 8715 3354 eller Henriette Rasmussen Billesø: hrb@auff.dk / telefon 2868 7782 / 8715 3381.