Nyt datterselskab: Parkkollegierne A/S (2014)

Aarhus Universitets Forskningsfond modtog i juli 2014 Parkkollegierne som gave fra den selvejende institution Kollegierne i Universitetsparken.

Formålet er at sikre, at Parkkollegierne på et mere solidt og langsigtet grundlag fortsat kan tjene som attraktive boliger for studerende ved AU.

Læs pressemeddelelsen.

Læs mere om Parkkollegierne.