Ophold i Møllehuset

Forskningsophold i Møllehuset giver forskere som Morten Brænder mulighed for fordybelse, der er af væsentlig betydning for forskningsprojekter.

Forskerboligen ’Møllehuset’ ligger tæt på Aarhus Universitets kursusejendom Sandbjerg Gods og direkte ud til Als Sund. Det er muligt for forskere at få bevilget forskerophold i en af Møllehusets tre lejligheder, som gennemsnitlig er af en uges varighed.  I 2009 bevilgede forskningsfonden 34 ophold til i alt 74.000 kroner, hvoraf et af opholdene gik til Morten Brænder, der til dagligt er adjunkt ved Statskundskab på Aarhus Universitet.

Morten Brænder er i gang med et forskningsprojekt om soldaters og humanitære arbejderes motivationer for at gå i krig. Opholdet i Møllehuset gav ham mulighed for fordybelse, der mundede ud i en artikel om etiske problemstillinger i forbindelse med brugen af private kontraktansatte i militære sammenhænge.

For Morten Brænder har et ophold i Møllehuset en central betydning for hans arbejde.

– Når jeg er i Møllehuset, er der en fysisk afstand til kollegerne, og den er afgørende. Normalt vil jeg helst arbejde med mange mennesker omkring mig, men når jeg skal skrive eller fordybe mig, forholder det sig helt modsat, siger han og understreger, at han også kunne vælge at låse døren til kontoret og lukke persiennerne, men at det langtfra har den samme effekt, som når han flytter sig geografisk fra pligter og socialt liv på instituttet og hjemme.


Uddrag fra Årsberetningen 2009