Landmand går bag om landbrugets udfordringer

Som 19-årig og aktiv landmand søger Ole Green sit første patent på et nyt, dyrevelfærdsorienteret staldkoncept for grise. Tolv år senere er han ansat som seniorforsker og forskningsleder ved det nuværende Institut for Biosystemteknologi.

Du har 10 peer reviewed artikler, 5 patenter og 17 millioner kroner i forskningsbevillinger samt ph.d.- afhandlingen Monitoring of stored and processed agricultural biomass by remote wireless technology bag dig. Hvad er det, der har formet dig som forsker?
- Jeg er opvokset på en gård, er faglært landmand og har dyrket landbrug som praktiker i tre år. Derfor kender jeg landbrugets udfordringer, og den konkrete case interesserer mig. Jeg er kommet med min case og har forfulgt den.

Hvilken case arbejder du med i dit ph.d.-projekt?

- Overordnet undersøger jeg, hvordan automatisering og ny teknologi kan optimere kvaliteten af landbrugsafgrøder og reducere landbrugets miljøpåvirkning. Mit største bidrag til den eksisterende forskning er en akustisk målemetode, som kan evaluere en biomasses kvalitet. Potentialet er, at man kan flytte tidskrævende og dyrt analysearbejde fra laboratoriet og gøre det billigere og mere effektivt ude i produktionsapparatet.