Molekyler under kontrol

”En løsning der mangler et problem”. Sådan beskrev man laseren, da den først blev opfundet, men nu er den en del af mange menneskers hverdag. Det gælder i særdeleshed for fysiker Christian Bruun Madsen, postdoc ved Kansas State University.

- Vi har ikke tidligere vidst, hvad der sker i de indledende få øjeblikke, hvor en elektron i et molekyle absorberer lys og får molekylet til at omstrukturere sig. Det giver HHG-processen, nemlig høj harmonisk generation, os for første gang mulighed for at se, og det er den proces, jeg arbejder med, forklarer Christian Bruun Madsen.

I ph.d.-afhandlingen Molecules in intense laser fields: Studies of ionization, high-order harmonic generations and alignment præsenterer Christian Bruun Madsen fysiske modeller af vekselvirkningen mellem intenst lys og molekyler. Som en del af ph.d.-projektet har han også opfundet en metode til at kontrollere molekylers opførsel ved hjælp af laserlys – nemlig ved at styre dihedralvinklen mellem et molekyle og dets spejlbillede. Arbejdet kan få stor betydning for eksempel i medicinalindustrien, og forskerteamet ved Aarhus Universitet er den eneste gruppe i verden, der laver kontrol med dihedralvinklen med laserlys.