Planter på tværs af tid og rum

Mere end 1000 europæiske plantearter har Signe Normand undersøgt som ph.d.-studerende. I ph.d.-afhandlingen Macroecological Perspectives on European Plant Species’ Ranges. Past-Present-Future finder hun mønstre for plantearternes udbredelse i fortid, nutid og fremtid. Dermed får vi et vidnesbyrd om, hvordan klimaet påvirker planternes udbredelse gennem tid og rum, samt redskaber til en mere nuanceret bevaringsindsats.

Det kontroversielle resultat i Signe Normands arbejde er, at nok er nutidens klima den mest bestemmende faktor for planternes udbredelse, men halvdelen af arterne har faktisk ikke formået at sprede sig til de områder, hvor de godt kunne gro.

- Halvdelen af de plantearter, jeg har undersøgt, er begrænsede af, hvor de fandtes under sidste istid. De har simpelthen ikke spredt sig til alle de områder, hvor klimaet tillader, at de kunne gro, og når det ikke er sket i de sidste 10.000 år, kan man tvivle på, om det vil ske i fremtiden, forklarer Signe Normand. Ændrede udbredelsesmønstre udgør dagsordenen for Europas planter, og hvad der ligger bag, giver Signe Normands ph.d.-afhandling os særdeles brugbar viden om.