Regeringens gavmilde mænd

Fejringen af skoleårets afslutning er ved at klinge af. Som begivenhedens æresgæst har parlamentsmedlemmet Charlie Benjamin modtaget gaver fra landsbyen, men der følger også et brev med. Brevet er en anmodning om finansiering af vandtanke og rør, og Benjamin imødekommer den straks.

Oplevelsen er én af mange, som adjunkt i antropologi, Steffen Dalsgaard, fortæller om fra sine i alt 23 måneders feltarbejde i Papua Ny Guinea. Med ph.d.-afhandlingen All the Government’s Men: State and Leadership in Papua New Guinea søger han at svare på, hvilken forestilling om stat og lederskab, der gør sig gældende blandt befolkningen i landet.

- Man bruger den pidgin-engelske pendant til ”government”, nemlig ”gavman”, og ordet afslører to forståelser af staten. På den ene side er staten et institutionelt domæne af viden, regler og ressourcer, og på den anden side er staten personificeret ved en ”gavman”, en ”big man”- politiker som Charlie Benjamin, forklarer Steffen Dalsgaard. Hvor vi i Danmark overvejende stoler på ”systemet”, bliver staten først synlig gennem politikeren i Papua Ny Guinea – og han vinder sin magt ved generøsitet.