Erik Lerkevang Grove

Erik Lerkevang Grove: Forskning er en hjertesag

Flere end 200.000 danskere tager hver dag en hjertemagnyl i håb om, at de på den måde kan undgå at få en blodprop i hjertet. Hjertemagnyl har været anvendt i den medicinske behandling i over 100 år, men det har også længe været kendt, at pillen ikke har den ønskede effekt på alle patienter.

Denne problemstilling danner grundlaget for Erik Lerkevang Groves ph.d.-afhandling Antiplatelet effect of aspirin in patients with coronary artery disease.

- Blodfortyndende medicin er et superspændende forskningsområde, fordi det er et felt i rivende udvikling, hvor der hele tiden kommer nye forskningsresultater. Det er desuden et meget klinisk relevant område, som jeg har berøring med hver eneste dag, siger Erik Lerkevang Grove, der arbejder på Hjertemedicinsk Afdeling i Skejby.

Et vigtigt bidrag

Hans ph.d.-projekt vurderer metoder til måling af hjertemagnyls blodfortyndende effekt og afdækker desuden årsager til, at effekten er utilstrækkelig hos nogle patienter. I vurderingen af hans afhandling skriver bedømmerne, at hans forskning er et vigtigt bidrag til behandlingen af patienter med hjerte-kar-sygdomme.

- Selv om det måske kun lykkes at forbedre behandlingen en lille smule, kan det komme rigtig mange patienter til gavn, siger han. Erik Lerkevang Grove er en særdeles aktiv forsker, hvilket et kig på hans allerede lange CV bekræfter.

Alene publikationslisten viser, at den 35-årige forsker har publiceret mere end 50 forskningsartikler, bogkapitler og behandlingsvejledninger. Han holder masser af foredrag og undervisningsoplæg for blandt andre lægfolk, patienter, medicinstuderende, sygeplejestuderende, ingeniørstuderende, farmaceuter, læger og speciallæger.

- Jeg nyder at undervise og har gjort det siden studietiden, siger Erik Lerkevang Grove. De ledige stunder udfylder Erik Lerkevang Grove ofte med møder i et af de mange faglige fora, han også involverer sig i – for eksempel Foreningen af Yngre Cardiologer, Dansk Råd for Genoplivning og Dansk Cardiologisk Selskab.

Derudover vurderer han andres forskningsresultater som bedømmer for 25 internationale tidsskrifter. Når han ikke beskæftiger sig med andre personers hjertesundhed, dyrker han sin egen på løbeture med hustru og babyjogger.