Nina Gram

Musik stiller din opmærksomhed ind på omgivelserne

Nina Gram har forsket i den mobile lyds rolle i oplevelsen af det urbane rum. Vi lever ikke bare med musik, men også gennem musik, erfarer hun.

Af Filip Graugaard Esmarch

En cykeltur gennem byen med musik i ørerne. En relationel oplevelse af det urbane rum medieret af mobil musiklytning, som bibringer cyklisten et æstetiserende blik på omgivelserne. To måder at udtrykke, hvad Nina Grams ph.d.-projekt handler om.

”Under mine studier på Musikvidenskab og siden Æstetik og Kultur har jeg altid gået op i, hvordan lydmiljøer påvirker os. Og efterhånden som det blev mere og mere almindeligt, at folk lytter til musik i deres hovedtelefoner, blev det meget relevant at undersøge, hvorfor de gør det, og hvad det indebærer,” siger Nina Gram.

Tidligere forskning har mest fokuseret på, hvordan den mobile musiklytter ekskluderer sig selv og kommer ind i sin egen boble. Nina Grams hypotese var, at dette billede bør nuanceres, fordi der også kan anlægges positive vinkler på mobil musiklytning. Det har hun i sin afhandling argumenteret overbevisende for.

Gjorde gråvejret smukt

Nina Gram producerede blandt andet en film, hvor man gennem en cyklists øjne oplever en cykeltur gennem byen. Lydsporet svarer til den musik, vedkommende kunne have i ørerne. Filmen blev i forbindelse med en række individuelle interviews fremvist for personer, som selv bruger musikken mobilt.

”Informanterne reagerede meget prompte i forhold til, om musikken passede til omgivelserne, om der blev cyklet for hurtigt eller for langsomt, eller hvilke stemninger de oplevede, når de så filmen,” fortæller Nina Gram.

Flere af dem havde selv oplevet, at musikken meget direkte kunne påvirke deres måde at tage omverdenen ind på. Når de var på farten, og der kom et nyt, tilfældigt valgt musiknummer på deres smartphone, kunne gråvejret pludselig få en smuk melankoli eller begynde at virke truende.

Navigerer ubesværet

Studierne viste tydeligt, at vi mennesker er tilbøjelige til at skabe sammenhænge mellem det, vi hører og ser. Med sin æstetiserende virkning skaber musiklytningen en privat relation mellem lytteren og omgivelserne. En relation, som naturligvis godt kan deles med andre verbalt.

”Man kan sige, at musikken stemmer lytteren til at have et æstetisk blik og forholde sig til sin omverden på en anden måde end ellers. Selve lydmediet kan derfor være en måde at investere sin opmærksomhed i omgivelserne på. Man kan komme til at sætte pris på nogle aspekter, man ellers ikke ville have oplevet,” konkluderer Nina Gram.

Med sin forskning håber hun at kunne bløde op på den angst, hun har iagttaget, for at især de unge isolerer sig i deres musiklytning. ”Jo yngre folk er, jo mere flydende og naturligt ser de ud til at kunne navigere mellem et privat og et offentligt lydrum,” erfarer Nina Gram, som efter sit ph.d.-forsvar i april 2013 blandt andet har arbejdet som coach og i øjeblikket er ansat på et kulturprojekt for gymnasieelever i København.

Se Nina Gram i TV-Avisens indslag om mobil musiklytning den 6. august 2014 ("human interest"-indslaget lige før Vejret): www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-1373