Peter Arendorf Bache

Afdækker makroøkonomiens fundamentale mekanismer

Effekter af økonomisk-politiske indgreb kan nu bedre forudsiges, efter at Peter Arendorf Bache har gjort det lettere at tage højde for virksomhedernes virkelighed.

Af Filip Graugaard Esmarch

Erhvervslivet er en yderst sammensat størrelse, og effekten af økonomiske indgreb fra politisk hånd er derfor ofte vanskelig at forudsige. Men takket være ph.d. Peter Arendorf Bache har politikere og vismænd nu et bedre makroøkonomisk redskab til rådighed, hvis de vil tage virksomhedernes forskellighed med i betragtning.

”Der er eksempelvis forskel på, hvor store procentuelle avancer, virksomhederne beregner for det, de sælger. Inden for en bestemt branche findes der derfor en bestemt fordeling af avancer. Hvis politikerne så vælger at påvirke økonomien, eksempelvis gennem en handelsliberalisering, så viser det sig måske, at hver enkelt virksomhed sænker sin avance, men samlet set er fordelingen af avancer uændret, fordi der sker en naturlig selektion af virksomheder,” forklarer Peter Bache.

Når man vil beregne konsekvenserne af økonomiske indgreb, er det derfor vigtigt at kunne forudsige selve samspillet mellem, hvad der sker på virksomhedsniveau, og hvad der sker på brancheniveau. Peter Bache har i sin ph.d.-afhandling vist, hvordan man kan studere dette samspil mere dybtgående, end man hidtil har gjort.

Grebet af modeller

I begyndelsen af dette århundrede skete der et videnskabeligt gennembrud inden for litteraturen om international handel, efter at forskerne havde fået bedre adgang til konkrete virksomhedsdata. Modellerne i den nye litteratur kom Peter Bache lidt tilfældigt til at studere i forbindelse med sin bacheloropgave.

”Jeg blev grebet af det og kunne godt tænke mig at arbejde videre med det, fordi jeg så nogle perspektiver, der lå ud over international handel. Derfor valgte jeg at søge en 4+4-ph.d., så jeg kunne gå i gang med at forske i det, allerede inden jeg blev kandidat,” fortæller han. Det gik så godt, at han til sidst blev inviteret på et studieårs ophold på Harvard University, USA, hos professor Marc Melitz, der er førende inden for netop det område, Peter Bache studerede.

I toppen på Harvard

”Gennem mine samtaler med Marc Melitz fik jeg afdækket nogle centrale mekanismer i Melitz-modellen, som er den dominerende model inden for nyere handelslitteratur om forskelligartede virksomheder. Dermed kunne jeg undersøge mere fundamentalt, hvad der egentlig foregår i hans model,” siger Peter Bache.

Det lykkedes ham også at brede analysen ud, så den ikke blot er relevant for handelslitteraturen, men også for den øvrige økonomiske litteratur. Marc Melitz var imponeret og vurderede Peter Baches arbejde som værende på niveau med topsegmentet af Harvards egne ph.d.er.

I november 2013 forsvarede Peter Bache sin afhandling som blot 26-årig, og siden januar har han været ansat som fuldmægtig i Makropolitisk Center under Finansministeriet.