Mia Skytte O'Toole

Regulering af følelser kan hjælpe socialfobikere

På baggrund af teorier om emotionsregulering har Mia Skytte O'Toole beriget psykologien med værdifuld viden om socialfobi og anvist nye behandlingsmuligheder.

Af Filip Graugaard Esmarch

”Vi mennesker har ikke bare følelser, vi gør hele tiden noget for at regulere dem. Og det kan vi så gøre på en mere eller mindre hensigtsmæssig måde.”

Sådan sammenfatter Mia Skytte O'Toole tankegangen bag emotionsregulering. Hun lærte den rigtig godt at kende, da hun allerede som kandidatstuderende i 2008 var på et gæsteophold på Stanford University hos Dr. James Gross, der er ophavsmand til tænkningen.

”Jeg  var taget til USA med blandt andet en særlig interesse for socialfobi. Den mest effektive behandling af den lidelse er kognitiv adfærdsterapi, men den hjælper kun halvdelen. Så enten må der være noget, vi ikke forstår, eller noget, vi overser, tænkte jeg. Hos James Gross mødte jeg en teoretisk ramme til at belyse nogle af de aspekter, som ikke tidligere var belyst hos socialfobikere,” siger hun.

 

FORSTÅELSE AF FØLELSER

I løbet af sit ph.d.-projekt kom Mia Skytte O'Toole vidt omkring med et output på ikke færre end 12 videnskabelige artikler og bogkapitler. Men de fire studier/artikler, som selve afhandlingen består af, bidrager på hver deres måde med ny viden om socialfobi og peger på mulige terapeutiske tiltag.

”Jeg foretog blandt andet en metaanalyse, som viste, at jo mere social angst, et menneske oplever, jo dårligere vil det være til at identificere og forstå egne og andres følelser. Derefter fik jeg den tanke, at hvis man ikke forstår, hvad der foregår følelsesmæssigt i en selv, hvordan skal man så kunne regulere følelserne hensigtsmæssigt?”

Mia Skytte O'Toole anbefaler derfor, at man i tilrettelæggelsen af den kliniske praksis forholder sig til den socialangstes følelsesmæssige forståelse. Det kan eksempelvis ske ved, at klienten og terapeuten ser videoklip sammen og diskuterer dem.

 

STØRRE SMERTETOLERANCE

Traditionel kognitiv adfærdsterapi vil formodentlig fortsat være central i forhold til socialfobi, vurderer Mia Skytte O'Toole. Men hun mener, at behandlingen kan komme til at virke for flere, hvis man inkorporerer elementer fra ny emotionsreguleringsteori.

”I traditionel kognitiv adfærdsterapi fokuserer man på angsten og på at tænke realistisk som en strategi til at få angsten væk. I emotionsreguleringsterapien taler man mere om, at der måske ikke er så meget i vejen med det at have angst, men det handler om, hvordan man håndterer angsten. Derfor anvender man nogle mindfulness-baserede øvelser, som kan hjælpe socialfobikeren med at oparbejde en tolerance over for smertefulde følelser.”

I løbet af et ni måneders forskningsophold i New York blev Mia Skytte O'Toole – som en slags sidegevinst – oplært i emotionsreguleringsterapi. Det udnytter hun nu i sin postdoc-stilling på AU, hvor hun blandt andet skal være med til at afprøve den nye terapiform på pårørende til kræftpatienter.