Søren Dinesen Østergaard

Nu kan graden af psykotisk depression måles

Søren Dinesen Østergaard har forbedret mulighederne for at vurdere sværhedsgraden af psykotisk depression. Det kan føre til bedre behandling.

Af Filip Graugaard Esmarch

”Finanskrisen er min skyld.”

”Nej, hør nu her, det kan jo ikke passe! Bare fordi dine egne investeringer ikke er gået helt som ønsket? Det er helt urealistisk.”

”Det er pænt af dig at sige. Men jo, sådan er det! Og det er jeg frygtelig ked af.”

Mennesker med sygdommen psykotisk depression kan have vrangforestillinger eller endda hallucinationer, som på raske mennesker virker helt utrolige. Ofte er de forbundet med en skyldfølelse, som er fuldstændig overvældende og umulig at abstrahere fra.

Det fortæller læge Søren Dinesen Østergaard, som under sin ph.d. studerede den svære sindslidelse. Resultatet var blandt andet en ny målemetode, som kan gøre det lettere at sikre den rigtige behandling.

 

VURDERING AF SYMPTOMER

”Udfordringen ved at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom er, at vi mangler biologiske markører. Måske vil man i fremtiden kunne se det på en hjernescanning. Men vi kan stadig kun måle det ved at udspørge patienten på en struktureret måde og vurdere sværhedsgraden af de enkelte symptomer,” forklarer Søren Dinesen Østergaard.

I forbindelse med måling af psykotisk depression har man hidtil kun haft almindelige depressionsmåleværktøjer til rådighed. Og de tager ikke højde for de psykotiske symptomer. Søren Dinesen Østergaard tog afsæt i eksisterende målemetoder udviklet til henholdsvis depression og psykose. Herfra udvalgte han en række af de symptomer, som er karakteristiske for netop psykotisk depression. Resultatet er en skræddersyet metode, som man også kan anvende på almindeligt deprimerede mennesker og så oven i hatten få et fingerpeg om en eventuel begyndende psykose.

”På den måde kan metoden måske have en screeningsfunktion, så man kan få nogle patienter tidligere i behandling. Men helt overordnet er det vigtigt at kunne følge psykotisk deprimerede tæt, for risikoen for selvmord er faktisk overhængende ved den sygdom,” siger Søren Dinesen Østergaard, som med den nye skala naturligvis håber at kunne bidrage til et fald i selvmordsraten.

 

SKALAEN VIRKEDE

Det helt store logistiske arbejde for Søren Dinesen Østergaard bestod i at få valideret skalaen på et stort antal patienter for dermed at vise, at den er tilstrækkeligt følsom.

”I godt og vel et år rejste jeg landet rundt til 13 danske hospitaler og filmede mine interviews med 50 patienter. Henholdsvis to yngre læger og to meget erfarne psykiatere vurderede derefter patienterne på den nye skala, og de viste sig at være tilstrækkeligt enige.”

En yderligere validering af metoden kunne skaffes via data fra en amerikansk lægemiddelundersøgelse. Her var flere hundrede patienter med psykotisk depression blevet målt på begge de skalaer, som Søren Dinesen Østergaards nye skala bygger på.

Indtil videre er skalaen ved at blive oversat til seks sprog.