Dilutional Coagulopathy

Christian Fenger-Eriksen forsker i blodets størkningsevne og har leveret det opsigtvækkende resultat, at den væskebehandling, man ofte giver stærkt blødende patienter, faktisk hæmmer blodets størkning. Men han har også fundet ud af, at man kan tilføre plasmaproteinet fibrinogen og på den måde rette op på problemet. Med artiklerne i afhandlingen Dilutional Coagulopathy har han formidlet et forskningsresultat, der langsomt får afgørende betydning på landets intensiv-afdelinger.

– Jeg lavede et laboratoriestudie på mit forskningsår, og med min ph.d. fik jeg mulighed for at vise, at resultatet også gælder i rigtige menneskers tilfælde, fortæller Christian Fenger-Eriksen. 

Den fødende kvinde, offeret for et trafikuheld og patienten, der har gået igennem en stor operation, er eksempler på dem, der nu kan få en bedre behandling og måske undgå at få tilført blod. Og nogle af dem, der ender på Århus Sygehus, Tage Hansens Gade, bliver tilmed behandlet af Christian Fenger-Eriksen, for han er nu ansat i en speciallægeuddannelsesstilling i anæstesi.

Han forsker stadig, men det foregår i fritiden. For som også de store kliniske aspekter af hans forskning afslører, er hans interesse koncentreret om patienten.


Uddrag fra Årsberetningen 2009


Læs mere om Christian Fenger-Eriksens forskningsprojekt.