Mobile Advertising

En sms tikker ind med budskabet om, at der er søndagsåbent i Netto. Umiddelbart harmløst og måske endda brugbart for forbrugeren. Men er reglerne, der skal sikre forbrugerens privatliv tilstrækkelige, når det gælder markedsføring på mobilen? Det spørgsmål stiller Evelyne Beatrix Cleff fra ASB som udgangspunkt for sin ph.d.-afhandling og svaret er nej. Hvor EU har en stram og kompliceret lovgivning i form af et databeskyttelsesdirektiv, er amerikanerne stort set overladt til selvregulering.

– EU kræver for meget, som ikke kan lade sig gøre på mobiltelefonen, og som alligevel ikke virker. Vi får jo spam på email, og lovgivningen gælder kun inden for EU, så virksomhederne opretter bare et selskab uden for EU, hvorfra de kan sende spammails, siger Evelyne Bea trix Cleff.

I afhandlingen Mobile Advertising: Proposals for Adequate Disclosure and Consent Mechanisms giver hun forskellige forslag til, hvordan man kan forbedre lovgivningen i EU og USA ved at kombinere selvregulering, lovgivning og teknologiske muligheder, så forbrugerne er bedre beskyttet, når markedsføring bliver mobil.


Uddrag fra Årsberetningen 2009