Morphological effects in Danish Auditory Word Recognition

Fodbold, æde, invitation, blomster, berfbar. Scenen er sat for et sprogligt eksperiment, og forsøgspersonen hører hurtigt, at det sidste ord ikke er et ord.

”Vrøvleord” er et redskab for sprogforsker Laura Winther Balling, når hun undersøger ordgenkendelse. Hun er psykolingvist og har i afhandlingen Morphological effects in Danish Auditory Word Recognition udforsket, hvad der sker, når voksne med dansk som modersmål lytter til ord og genkender dem.

Laura Winther Ballings eksperimentelle metoder har ikke tidligere været anvendt på dansk, og hun viser blandt andet, at man genkender komplekse ord – som for eksempel ’fodbold’, der består af to ord – hurtigere end simple ord, fordi strukturen i de komplekse ord giver os ekstra information. Hendes resultater er interessante, både når det gælder læseindlæring, indlæring af fremmedsprog, ordblindhed og oversættelse.

Laura Winther Ballings nye forskningsfelt som adjunkt på CBS er netop oversættelsesprocesser, og her får hun mulighed for fortsat at tilføre den danske sprogforskning nye resultater opnået ved hjælp af eksperimentelle og statistiske metoder.


Uddrag fra Årsberetningen 2009