Aarhus Universitets

Forskningsfond

Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. Fonden yder støtte til konkrete forskningsprojekter samt til større flerårige projekter og initiativer, som styrker forskningen ved Aarhus Universitet.

Aarhus Universitets

Forskningsfond

Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. Fonden yder støtte til konkrete forskningsprojekter samt til større flerårige projekter og initiativer, som styrker forskningen ved Aarhus Universitet.

Aarhus Universitets

Forskningsfond

Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. Fonden yder støtte til konkrete forskningsprojekter samt til større flerårige projekter og initiativer, som styrker forskningen ved Aarhus Universitet.

Aarhus Universitets

Forskningsfond

Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. Fonden yder støtte til konkrete forskningsprojekter samt til større flerårige projekter og initiativer, som styrker forskningen ved Aarhus Universitet.

Ny finansdirektør i fonden

Claus Fynbo Larsen tiltræder den 1. september som finansdirektør i Aarhus Universitets Forskningsfond. Stillingen er nyoprettet og skal ses i forlængelse af fondens udvidelse med flere datterselskaber og Aurigas frasalg af Cheminova.

Fondens seneste store aktivitet er købet af det tidligere Aarhus Kommunehospital, som fondens datterselskab, FEAS, har indgået købsaftale med Region Midtjylland om.

Læs pressemeddelelsen.

183 millioner frø er sået

Flere markante nye satsninger gjorde 2015 til året, hvor AUFF hævede barren for sin støtte til forskningen.

Hele 133 mio. kr. blev investeret i nye virkemidler til gavn for Aarhus Universitets forskere og deres idéer.

Læs mere i artiklen "183 millioner frø er sået i forskningens tjeneste".

Læs om årets fem ph.d.-prismodtagere, som modtog ph.d.-prisen den 25. maj. Se videopræsentationer af deres forskning.

Bevillinger til NOVA og Starting Grants i 2015

15 mio. kr. uddelt til AUFF NOVA i 2015 som første års bevilling ud af et treårigt forløb med et budget på 45 mio. kr. 27,8 mio. kr. uddelt til AUFF Starting Grants for adjunkter. 79,7 mio. kr. uddelt til AUFF Starting Grants for lektorer.  Det er den kortfattede sammenfatning på fondens uddelinger til disse nye virkemidler i 2015. Læs mere om bevillingsmodtagerne nedenfor.

Nye opdagelser i AU IDEAS-projekt

Forskere ved AU IDEAS-centret 'CODER', som modtog opstartsfinansiering fra fonden, har gjort nye landvindinger.

Helt almindelige mennesker i alle aldre er med til at løse kvantefysiske problemer ved at spille computerspil. Forskergruppens resultater offentliggøres nu i det ansete tidsskrift Nature.

I 2015 oprettede fonden et nyt virkemiddel, AUFF NOVA, som er en videreudvikling af AU IDEAS.

Uddelinger i 2015

Fonden uddelte i 2015 182,6 mio. kr. til forskningen på Aarhus Universitet.

Læs om fondens uddelinger i en detaljeret oversigt og uddybning af de specifikke indsatsområder.

Opnå skattefradrag

Som almennyttig fond er Aarhus Universitets Forskningsfond blevet godkendt efter ligningslovens § 8 H, således at Aarhus Universitets Forskningsfond kan modtage gaver til forskning med den virkning, at gaveyderne får fradrag for gaver ved opgørelsen af deres skattepligtige indkomst.

For nærmere information kontakt fondsadministrationen
Tlf.: 70 23 79 88 
E-mail: auff@auff.dk

Forskningsophold i Møllehuset

Der kan via www.efond.dk/auff løbende søges om legatophold til Møllehuset ved Sandbjerg Gods.

Spørgsmål vedr. ledige perioder kan rettes til Susanne Byskov Jensen på tlf. 8715 3370.

Læs mere.

Ansøgningsfrister

Aarhus Universitets Forskningsfond modtager kun ansøgninger efter opslag. Bevillinger til ph.d.-kurser og ophold i Møllehuset kan dog søges løbende.


Læs mere om bevillinger og ansøgningsfrister.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 06.12.2016