Aarhus Universitets

Forskningsfond

Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. Fonden yder støtte til konkrete forskningsprojekter samt til større flerårige projekter og initiativer, som styrker forskningen ved Aarhus Universitet.

Aarhus Universitets

Forskningsfond

Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. Fonden yder støtte til konkrete forskningsprojekter samt til større flerårige projekter og initiativer, som styrker forskningen ved Aarhus Universitet.

Aarhus Universitets

Forskningsfond

Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. Fonden yder støtte til konkrete forskningsprojekter samt til større flerårige projekter og initiativer, som styrker forskningen ved Aarhus Universitet.

Aarhus Universitets

Forskningsfond

Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. Fonden yder støtte til konkrete forskningsprojekter samt til større flerårige projekter og initiativer, som styrker forskningen ved Aarhus Universitet.

Nytårshilsen fra administrationen

Vi sender de bedste ønsker om et godt nytår.

2018 har budt på mange uddelinger til spændende forskningsprojekter, til forskere og til forskningsformidling. Blandt andet uddelte fonden små 50 mio. kr. til Starting Grants, hvis formål er at styrke vækstlaget ved at sikre fremragende forskere gode karrieremuligheder ved Aarhus Universitet. Fonden uddelte også 30 mio. kr. til dyrestaldsfaciliteterne på Skou Bygningen, som blev indviet i efteråret. 

Godt nytår!