AUFF NOVA

AUFF NOVA har til formål at stimulere iværksættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter, som har høj kvalitet, men som også typisk vil have vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side. Projektet skal anvise nye veje og have potentiale for videnskabeligt gennembrud. Hypotesen eller problemstillingen må gerne rumme et opgør med eksisterende antagelser og/eller fordre nye metoder.

Ved bedømmelsen af ansøgninger vil det videnskabelige potentiale og originaliteten af projektet blive vægtet højere end ansøgerens CV.

Da fonden ønsker, at midlerne fra fonden kommer så mange forskellige forskere til gode som muligt, gælder en 1-årig karensperiode for ansøgere. Det vil sige, at har man fået afslag i 2022 kan man ikke søge i år. Det betyder også, at får man afslag i år kan der ikke søges i 2024. Endvidere kan bevillingshavere ikke søge i den periode hvor de allerede har en NOVA-bevilling fra fonden.

I 2023 er rammen for AUFF NOVA 40 mio. kr.

I 2023 består AUFF NOVA igen af to bevillingstyper, hvor beløbene er justeret i forhold til tidligere opslag. Det understreges at små projekter prioriteres ved uddelingen.

  1. Små projekter (op til 600.000 kr), varighed 1-2 år
  2. Store projekter (op til 2,5 mio. kr), varighed 3-4 år

Der er ansøgningsfrist fredag d. 15. september 2023 kl. 12.00

AUFF NOVA henvender sig til alle fastansatte forskere på AU. Tenure track adjunkter betragtes i denne forbindelse også som fastansatte. Forskningsledere på mindst lektorniveau i tidsbegrænsede, deltidsansættelser ved AU, som samtidig har klinisk ansættelse på AUH, kan også søge. Der kan ikke søges om frikøb. Se mere i ansøgningsguiden til AUFF NOVA.

Ansøgninger skal udfyldes elektronisk via https://auff.grant.nu/profile/#/login

Der afholdes webinar om virkemidlet med mulighed for at stille spørgsmål onsdag d. 23. august kl. 13.00 – 14.00. Link følger her på siden. 

Ansøgningsskema er tilgængeligt en måned før ansøgningsfrist. Spørgsmål vedr. AUFF NOVA kan rettes til:

Tove Østergaard Le

AU ph.d.- og fondsbetjening, Aarhus Universitet

Email: toe@au.dk

Telefon: 2162 4921

Uddelingsudvalg

Professor Jens Blom-Hansen, School of Business and Social Sciences

Professor Michael Møller Hansen, Faculty of Natural Sciences

Professor Lotte Bach Larsen, Faculty of Technical Sciences

Professor Dorthe Staunæs, Faculty of Arts

Professor Helle Prætorius Øhrwald, Faculty of Health