AUFF NOVA

AUFF NOVA har til formål at stimulere iværksættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter, som har høj kvalitet, men som også typisk vil have vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side. Projektet skal anvise nye veje og have potentiale for videnskabeligt gennembrud. Hypotesen eller problemstillingen må gerne rumme et opgør med eksisterende antagelser og/eller fordre nye metoder.

Ved bedømmelsen af ansøgninger vil det videnskabelige potentiale og originaliteten af projektet blive vægtet højere end ansøgerens CV. Det er centralt, at ansøgningen beskriver projektideen overordnet og de væsentlige perspektiver deri, da ansøgningen skal kunne læses af akademikere udenfor fagfeltet.

I 2024 er rammen for AUFF NOVA 48 mio. kr. Som noget nyt gives overhead på bevillinger, med en fast rate på 20%, der lægges oveni de faktiske projektomkostninger.

I 2024 består AUFF NOVA igen af to bevillingstyper. Det understreges, at små projekter prioriteres ved uddelingen.

  1. Små projekter (op til 600.000 kr + overhead), varighed 1-2 år
  2. Store projekter (op til 2,5 mio. kr + overhead), varighed 3-4 år

Der er ansøgningsfrist fredag d. 10. september 2024 kl. 12.00

AUFF NOVA henvender sig til alle fastansatte forskere på AU. Tenure track adjunkter betragtes i denne forbindelse også som fastansatte. Forskningsledere på mindst lektorniveau i tidsbegrænsede, deltidsansættelser ved AU, som samtidig har klinisk ansættelse på AUH, kan også søge.

Da fonden ønsker, at midlerne fra fonden kommer så mange forskellige forskere til gode som muligt, gælder en 1-årig karensperiode for ansøgere. Det vil sige, at har man fået afslag i 2023, kan man ikke søge i år. Det betyder også, at får man afslag i 2024, kan der ikke søges i 2025. Endvidere kan bevillingshavere ikke søge i den periode, hvor de allerede har en NOVA-bevilling fra fonden.

Der kan ikke søges om frikøb.

Ansøgninger, der ikke overholder formkravene for ansøgning, vil blive afvist administrativt. Læs mere om specifikke rammer og formkrav i ansøgningsguiden for AUFF NOVA.

Ansøgninger skal udfyldes elektronisk via fondens ansøgningsportal: https://auff.grant.nu/profile/#/login

Der afholdes webinar om virkemidlet med mulighed for at stille spørgsmål tirsdag 20. august kl. 13.00 – 14.00. Webinaret afvikles via Zoom og tilmelding er ikke nødvendigt: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62053990410

Ansøgningsskema er tilgængeligt en måned før ansøgningsfrist. Spørgsmål vedr. AUFF NOVA kan rettes til:

Tove Østergaard Le

AU ph.d. og fondsbetjening, Aarhus Universitet

Email: toe@au.dk

Telefon: 2162 4921

Uddelingsudvalg

Professor Helle Prætorius Øhrwald, Faculty of Health

Professor Michael Møller Hansen, Faculty of Natural Sciences

Professor Dorthe Staunæs, Faculty of Arts

Professor Jens Blom-Hansen, School of Business and Social Sciences

Professor Lotte Bach Larsen, Faculty of Technical Sciences