AUFF NOVA

AUFF NOVA har til formål at stimulere iværksættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter, som har høj kvalitet, men som også typisk vil have vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side. Projektet skal anvise nye veje og have potentiale for videnskabeligt gennembrud. Hypotesen eller problemstillingen må gerne rumme et opgør med eksisterende antagelser og/eller fordre nye metoder.

Ved bedømmelsen af ​​ansøgninger vil det videnskabelige potentiale og originaliteten af ​​projektet blive vægtet højere end ansøgerens CV.

Da fonden ønsker, at midlerne fra fonden kommer så mange forskellige forskere til gode som muligt, er der indført en 1-årig karensperiode for ansøgere gældende fra 2021. Det vil sige, at fik man afslag i 2021 kan man ikke søge i år. Det betyder også, at får man afslag i år kan der ikke søges i 2023. Endvidere kan bevillingshavere ikke søge i den periode hvor de allerede har en NOVA-bevilling fra fonden.

I 2022 er rammen for AUFF NOVA op til kr. 50 mio. kr.

I 2022 består AUFF NOVA igen af to bevillingstyper. Hensigten er, at beløbsrammen til AUFF NOVA fordeles ligeligt på disse to bevillingstyper:

  1. Små projekter (op til 500.000 kr), varighed 1-2 år
  2. Store projekter (op til 2,5 mio. kr), varighed 3-4 år

Der er ansøgningsfrist torsdag d. 15. september 2022 kl. 12.00

AUFF NOVA henvender sig til fastansatte forskere på AU. Der kan ikke søges om frikøb. Se mere i ansøgningsguiden til AUFF NOVA .

Ansøgninger skal udfyldes elektronisk via https://auff.grant.nu/profile/#/login

Ansøgningsskema er tilgængeligt en måned før ansøgningsfrist. Spørgsmål vedr. AUFF NOVA kan rettes til:

Tove Østergaard Le

AU Ph.d. og fondsbetjening, Aarhus Universitet

Email: toe@au.dk

Telefon: 2162 4921

Uddelingsudvalg

Professor Michael Møller Hansen, Faculty of Natural Sciences

Professor Dorthe Staunæs, Faculty of Arts

Professor Helle Prætorius Øhrwald, Faculty of Health

Professor Jens Blom-Hansen, School of Business and Social Sciences

Professor Lotte Bach Larsen, Faculty of Technical Sciences