Om Fonden

Aarhus Universitets Forskningsfond er en privat, erhvervsdrivende fond, hvis midler stammer fra virksomheden Auriga Industries A/S. Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet.

Fonden yder støtte til den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet, herunder forskeruddannelse og formidling af universitetets forskning. Fonden lægger vægt på initiativer, der styrker og fornyer forskning ved Aarhus Universitet.  

Fondens bestyrelse har fastlagt en uddelingspolitik, hvor der er lagt rammer for nogle programmer, der understøtter Aarhus Universitets strategiske satsninger og dets udviklingsmuligheder og position under disse års betydelige ændringer inden for den danske forskningsverden.

Uddelingerne finder sted to gange årligt efter indstilling fra Aarhus Universitet. Ved behandling af ansøgninger og indstilling om bevillinger lægges vægt på forskningsmæssig kvalitet og på at støtte formål, der bidrager til at styrke forskningen inden for universitetets strategiske målsætninger.