Støtte til afholdelse af ph.d.‐kurser, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods

Kan søges løbende. 

Der skal søges online via linket: https://auff.grant.nu/profile.

Formål

Tilskud til betaling for ph.d.‐kursusophold, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods, således at kursusdeltagernes egenbetaling reduceres. Støtten kan højst udgøre 600 kr. pr. kursusdøgn pr. deltager, og der kan udelukkende søges tilskud til hele kursusdøgn. Med hele kursusdøgn forstås hele kursusdøgn inklusive overnatning.

Til summer camps kan søges støtte til forskeres ophold og lønudgifter i forbindelse med en summer camp på Sandbjerg Gods, hvor forskere underviser forskere.

Se Sandbjerg Gods' præsentationsvideo. 

Pr. 1. juni 2015 blev der indført ny prissætning for Aarhus Universitets benyttelse af Sandbjerg Gods. Døgnprisen er sat ned med 25%. Denne ændring er indført med henblik på at gøre det mere attraktivt for Aarhus Universitets medarbejdere at bruge Sandbjerg Gods som kursussted. Rabatten gælder for konferencedøgnprisen, men ikke for øvrige måltider.

Sandbjerg Gods’ konferencedøgn

Sandbjerg Gods’ konferencedøgn består af:

  • Undervisningslokale med AV- og it-udstyr samt internet.
  • Overnatning på enkeltværelse.
  • Morgenmad.
  • Formiddagskaffe/te.
  • Frokostbuffet inkl. 1 øl eller vand samt frugt.
  • Eftermiddagskaffe/the med hjemmebagt kage.
  • 2-retters aftenbuffet efter køkkenets valg inkl. 1 øl eller vand samt kaffe/the. 

Støtte gives fremadrettet som tilsagn frem for bevilling med henblik på at anvende årets budget mest hensigtsmæssigt. Derfor skal ansøgere senest to måneder før arrangementet melde et endegyldigt antal til henholdsvis AUFF og Sandbjerg Gods før en endelig bevilling kan ske. Det endegyldige antal meddeles til Susanne Byskov: sandbjerg@sandbjerg.dk med cc Henriette Rasmussen Billesø: hrb@auff.dk. 

Ansøger

Ph.d.‐skoleleder eller den fagligt ansvarlige kursusarrangør. Husk at medsende et budget, da det indgår i vurderingen af ansøgningen.

Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til Henriette Rasmussen Billesø, Aarhus Universitets Forskningsfond:

tlf. 8942 7030 / 2868 7782 / hrb@auff.dk. 

Spørgsmål vedr. ledige perioder kan rettes til Susanne Byskov Jensen, Sandbjerg

Godsadministration: tlf. 7023 7905 / sbj@auff.dk.