Støtte til afholdelse af ph.d.‐kurser, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods

Kan søges løbende. 

Der skal søges online via linket: https://auff.grant.nu/profile

Formål

Tilskud til betaling for ph.d.‐kursusophold, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods, således at kursusdeltagernes egenbetaling reduceres. Støtten kan højst udgøre 400 kr. pr. kursusdøgn pr. deltager i højsæsonen (Q2 (april, maj, juni) og Q3 (juli, august, september)), og højst 800 kr. pr. kursusdøgn pr. deltager i lavsæsonen (Q1 (januar, februar, marts) og Q4 (oktober, november, december)), og der kan udelukkende søges tilskud til hele kursusdøgn. Med hele kursusdøgn forstås hele kursusdøgn inklusive overnatning.

Til summer camps kan endvidere søges støtte til forskeres ophold og lønudgifter i forbindelse med en summer camp på Sandbjerg Gods, hvor forskere underviser forskere.

Se Sandbjerg Gods' præsentationsvideo. 

Pr. 1. juni 2015 blev der indført ny prissætning for Aarhus Universitets benyttelse af Sandbjerg Gods. Døgnprisen er sat ned med 25%. Denne ændring er indført med henblik på at gøre det mere attraktivt for Aarhus Universitets medarbejdere at bruge Sandbjerg Gods som kursussted. Rabatten gælder for konferencedøgnprisen, men ikke for øvrige måltider.

Sandbjerg Gods’ konferencedøgn

Sandbjerg Gods’ konferencedøgn består af:

  • Formiddagskaffe/te
  • Frokostbuffet inkl. 1 øl eller vand samt frugt
  • Eftermiddagskaffe/the med hjemmebagt kage
  • 2-retters aftenbuffet efter køkkenets valg inkl. 1 øl eller vand samt kaffe/the
  • Overnatning
  • Morgenmad
  • Samt undervisningslokale med AV- og it-udstyr samt internet.

Hvis arrangementet foregår i indeværende år, gives der ikke en bevilling, men en tilkendegivelse af foreløbig reservation af midler til et forskningsophold på Sandbjerg Gods. Forskningsopholdet kan først bevilges, når ansøgeren har opdateret sin ansøgning i GrantOne ved at oprette en besked i systemet, som indeholder endeligt deltagerantal, hvilket skal ske senest to måneder før arrangementet.

Når du tilgår din ansøgning og skal oprette en besked, skal du vælge menupunktet dialog i menuen i højre side af hjemmesiden, hvorefter der åbnes et nyt vindue. Vælg ny øverst og skriv din besked. Beskeden vil automatisk kobles sammen med din ansøgning. Ved manglende tilbagemelding bortfalder reservationen.

GrantOne udsender automatisk en påmindelse 10 dage før senest tilbagemelding vedr. ophold

Ansøger

Den fagligt ansvarlige kursusarrangør. Husk at medsende et budget, da det indgår i vurderingen af ansøgningen.

Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til Henriette Rasmussen Billesø, Aarhus Universitets Forskningsfond:

Tlf.: 8942 7030 / hrb@auff.dk

 Spørgsmål vedr. ledige perioder kan rettes til Susanne Byskov Jensen, Sandbjerg Gods:

Tlf.: 7023 7905 / sbj@auff.dk

Spørgsmål vedr. ledige perioder kan rettes til Susanne Byskov Jensen, Sandbjerg

Godsadministration: tlf. 7023 7905 / sbj@auff.dk.