International mobilitet

Formål
AUFF ønsker at støtte ind- og udgående mobilitet på Aarhus Universitet. Dels ved at støtte gæsteforskerbesøg på AU for udenlandske forskere og ved at støtte AU forskeres ophold ved udenlandske universiteter. Formålet med stipendierne er at udvikle AUs forskere både fagligt og personligt ved at give mulighed for international erfaring ved blandt andet at opbygge og styrke faglige netværk. Begge virkemidler kan søges af fastansatte forskere (lektorer/seniorforskere eller professorer) ved Aarhus Universitet. Ansøgninger skal vedlægges en indstilling fra institutleder.

  • Gæsteforskerstipendier: Der kan søges til ét sammenhængende gæsteforskerbesøg på 1 - 3 måneder. Der kan søges om tilskud til dækning af gæsteforskerens rimelige opholdsudgifter i form af opholdsstipendium plus rejseudgifter eller løn og rejseudgifter. Opholdsstipendiet udgør 15.000 kr. pr. måned i op til 3 måneders varighed, hvorved stipendiet kan være skattefrit, såfremt gæsten ikke ellers opholder sig i DK. Ansøgningen skal udformes af værten på AU.
     
  • Sabbaticalstipendier: Der kan søges om ophold af 3-9 måneders varighed, evt. med mulighed for at dele opholdet op i flere perioder. Der kan søges om op til 200.000 kr. Midlerne kan medfinansiere udgifter til rejse og ophold,herunder blandt andet rejseudgifter, husleje, frikøb fra AU, rejseudgifter til medfølgende familie og andre dokumenterede ekstraudgifter i forbindelse med udlandsopholdet.

Læs mere om ansøgningens indhold og rammer for virkemidlerne i ansøgningsvejledningerne.

Virkemidlet har tilsammen en ramme på op til 5 millioner kr. til uddeling i 2023 med henblik på aktiviteter i 2023 og 2024.

Ansøgningsfrister

Tirsdag d. 14. marts 2023 kl. 12.00

Fredag d. 22. september 2023 kl. 12.00

Ansøgninger skal udfyldes elektronisk på https://auff.grant.nu/profile. Ansøgningsskemaer er tilgængelige en måned før ansøgningsfristen.

Spørgsmål vedr. ansøgningsprocedure, krav og bedømmelse kan rettes til:

Tove Østergaard Le
Aarhus Universitet, AU Ph.d. og fondsbetjening
Telefon: 8715 2607, mobil: 2162 4921
E-mail: toe@au.dk