Strategi

Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. Fonden har fastlagt nedenstående strategi for indfrielse deraf:

 

1. Fondens uddelinger skal anvendes, hvor de gør en særlig forskel og skal derigennem bidrage til fremragende forskning på Aarhus Universitet. Fonden vil med sin uddelingspolitik lægge vægt på kvalitet og uddelinger, der bl.a. understøtter strategiske tiltag med fokus på talentudvikling, internationalisering og forskningsformidling.

 

2. Det er et mål at bevare fonden evergreen og samtidig skabe størst muligt grundlag for et øget uddelingsniveau. Fondens aktivforvaltning skal understøtte dette ved at sikre den bedst mulige placering af kapitalen under hensyn til afkast og risiko.

 

3.  Fondens kapitalplaceringer i porteføljeselskaber har til hovedformål at bidrage med et forretningsmæssigt afkast. Supplerende hertil ønsker fonden at disse selskaber om muligt ved deres virke bidrager til styrkelse af den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet, fx ved infrastruktur, forskningsbaseret innovation og kommerciel udnyttelse af den videnskabelige forskning.

 

4. Fonden ønsker at synliggøre sit arbejde og proaktivt fortælle om den betydelige støtte til forskning og infrastruktur ved Aarhus Universitet. Synliggørelsen skal rettes mod såvel de ansatte på Aarhus Universitet, de ansatte i fondens porteføljeselskaber som omverdenen.

 

5.  For at understøtte fondens strategiske investeringer vil fonden kunne indgå strategiske partnerskaber, ligesom endowments vil kunne anvendes som middel til at øge fondens uddelingsgrundlag.

 

6.  Fonden vil tilstræbe at tilrettelægge en hensigtsmæssig, tidssvarende ledelses- og beslutningsstruktur. Fonden ønsker en effektiv og sikker administration og har ikke til hensigt at besidde stærkt specialiserede kompetencer in house.Vedtaget på bestyrelsesmøde den 28. maj 2013.