AUFF Recruiting Grants

Recruiting Grants kan ansøges og anvendes i aktuelle forhandlingssituationer, hvor et tilbud om startmidler vil være afgørende for at sikre rekrutteringen af en særdeles attraktiv kandidat, der i situationen har andre jobtilbud på hånden. Ansøgninger behandles hurtigst muligt efter modtagelse, og frist for svar aftales nærmere med pågældende institutleder.

Der er således ikke ordinære ansøgningsrunder i 2023.

Målgruppen for Recruiting Grants er adjunkter, lektorer og professorer. Ansøgningen indsendes af institutleder med indstilling fra dekanen.

Der vil i 2023 være en ramme på i alt 40 mio. kr. til AUFF Recruiting Grants.

Beløbsrammer

  • Adjunkt: Op til 2 mio. kr. over en periode på 3 år
  • Lektor: Op til 3 mio. kr. over en periode på 3 år
  • Professor: Op til 4 mio. kr. over en periode på 3 år

Bevillinger gives som rammebevillinger, hvormed midlerne kan være fleksible og komplementere evt. andre eksterne bevillinger.

Ansøgning fra institutleder med indstilling fra dekanen med tilhørende bilag (se nedenfor) sendes via e-mail til: Tove Østergaard Le, AU Ph.d. og fondsbetjening, e-mail: recruitinggrants@auff.dk

Ansøgningens bilag:
 

Bilag A: Forskningsplan
Forskningsplan for det pågældende forskningsområde (ikke en projektbeskrivelse) samt beskrivelse af det ønskede setup i form af fx det team, mandskab og/eller udstyr, der kræves for at oprette eller konsolidere en uafhængig gruppe (op til 3 sider).
 

Bilag B: Budget
Detaljeret budget (hovedbudget, inkl. fx lønudgifter (ph.d.-studerende, postdoc og/eller videnskabelig assistance), forskningsudstyr og driftsomkostninger) (1 side). Bevillingen kan ikke anvendes til at dække kandidatens lønomkostninger eller udgifter forbundet med længere udlandsophold, udgivelser eller besøg fra gæsteforskere.


Bilag C: CV og publikationsliste
Ansøgers CV og publikationsliste (op til 3 sider).


Bilag D: Anbefaling
Faglig anbefaling fra institutleder godkendt af dekanen.

Spørgsmål vedr. AUFF Recruiting Grants kan rettes til:

Tove Østergaard Le
AU Ph.d. og fondsbetjening
Aarhus Universitet
Mobil: 2162 4921
E-mail: toe@au.dk

Uddelingsudvalget

  • Professor Dorthe Staunæs, AU DPU
  • Professor Lotte Bach Larsen, AU Technical Sciences
  • Professor Michael Møller Hansen, AU Natural Sciences
  • Professor Helle Prætorius Ørhwald, AU Health
  • Professor Jens Blom-Hansen, AU Business and Social Sciences