Nyheder

Denne side indeholder nyheder, der relaterer sig til Aarhus Universitets Forskningsfond. Nyheder, som er mere end tre år gamle, flyttes til arkivet

Nyheder 2021

Fonden opfører AUH Forum

I Aarhus Universitets Forskningsfond er vi stolte over at bidrage til faciliteter, som kan trække dele af Aarhus Universitets kliniske forskning endnu tættere på behandlingspraksis. AUH Forum bliver et nyt vartegn på Aarhus Universitetshospital, og det er via datterselskabet AUFF Invest Forum medfinansieret af fonden. Læs mere

Oprensning på Høfde 42 støttes af Aarhus Universitets Forskningsfond

Auriga Industries A/S har på en ekstraordinær generalforsamling vedtaget at bistå med et engangsbeløb på 125 millioner kroner til oprensning af jordforurening på Høfde 42 ved Vesterhavet. Selskabet Auriga Industries A/S, der er et datterselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond, kan give dette bidrag på baggrund af en godkendelse fra Erhvervsstyrelsen. Læs mere.  

Nyheder 2020

Nyt selskab i koncernen: Sandbjerg Gods

Alle de fonds- og selskabsretlige registreringer er nu gennemført, så den sidste del af processen med overdragelsen af Sandbjerg Gods til Aarhus Universitets Forskningsfond er nu afsluttet. Sandbjerg Gods P/S er derfor nu et 100% ejet datterselskab i AUFF-koncernen. Læs mere.  

Ny direktør for Sandbjerg Gods

Det bliver en person med godt kendskab til Aarhus Universitets Forskningsfond og Aarhus Universitet, der fra 1. december skal stå i spidsen for Sandbjerg Gods. Her overtager direktionsassistent i Aarhus Universitets Forskningsfond, Henrik Dalgaard, rorpinden hos det smukke gods i Sønderjylland. Læs mere.  

Nyt fra Cæsars Forum: På vej mod en ny 'best practice'-strategi: Urban arkæologi i moderne storbyer

Udgravninger centralt i moderne levende storbyer som Rom kan være vanskelige at gennemføre grundet bylivet og dertil de komplekse urbane stratigrafier, som indeholder store mængder af akkumuleret arkæologisk materiale. At afdække Roms urbane udviklinger gennem flere årtusinder kræver derfor målrettede strategier. Læs mere.  

Udgravning af Roms uberørte historie

Rubina Raja er uddannet klassisk arkæolog fra University of Oxford og er i dag ansat som professor ved Aarhus Universitet. Med en bevilling på 10 millioner kroner fra Aarhus Universitets Forskningsfond har hun, sammen med et internationalt forskerteam, fået mulighed for at fuldføre et arkæologisk drømmeprojekt – udgravningen af Cæsars Forum i det centrale Rom. Læs mere.

Universitetsbyen - en rød pendant til Universitetsparkens gule bygninger

Med overtagelsen af det tidligere Aarhus Kommunehospitals grund ejer FEAS næsten dobbelt så mange kvadratmeter som tidligere. Det store projekt tillader ikke blot Aarhus Universitet at samle sine fagmiljøer tættere sammen – det giver også mulighed for at få byen tættere på. Læs mere.

Nyheder 2019

AUFF NOVA: 30 mio. kroner til dristige forskningsprojekter

30 forskere har netop modtaget i alt 30 mio. kr. inden for fondens AUFF Nova-program. AUFF NOVA har til formål at stimulere iværksættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter, som har høj kvalitet, men som også typisk vil have vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side. De udvalgte projekter anviser nye veje og har potentiale for videnskabeligt gennembrud. Læs mere.  

10 mio. kr. til udgravning af Cæsars Forum i Rom

Aarhus Universitets Forskningsfond bidrager til den afgørende fase i en omfattende udgravning af Cæsars Forum i Rom. Det sker med en bevilling på 10 mio. kr. under fondens nye flagskibsinitiativ, "AUFF Flagskibe". Læs mere.  

75-års jubilæumsbyfest

I 2019 rundede Aarhus Universitets Forskningsfond det 75. år med støtte til forskningen ved Aarhus Universitet. Derfor inviterede fonden vi alle byens borgere til et brag af en byfest ved det tidligere kommunehospital, der fra nu af omdannes til Universitetsbyen. Læs mere.   

Gaven der blev til en millionforretning

Aarhus Universitets Forskningsfond blev skabt, da en direktør forærede alle sine aktier i sin virksomhed til Aarhus Universitet. Direktøren hed Gunnar Andreasen og virksomheden Cheminova. Året var 1944, og aktierne havde på det tidspunkt en værdi af 300.000 kr. Omregnet til nutidskroner ville det svare til 6,5 mio. kr. Læs mere.  

Forskningsmidler til lokale forskere

Siden den første bevilling blev uddelt, har Aarhus Universitets Forskningsfond støttet et væld af forskere og deres ideer. Pengene er gået til alt fra studieture, støtte til Steno Museet og universitetets første satellit til projekter om overvågningssamfundet og rehabilitering og heling af muskel-, sene- og knoglevæv. Læs mere.