Nyt selskab i AUFF-koncernen

AUFF-koncernen udvides med ny kursusvirksomhed

Aarhus Universitets Forskningsfond lancerer et nyt selskab i AUFF-koncernen: En kursusvirksomhed, der skal udvikles i tæt samarbejde med Aarhus Universitet, og som – med universitetets faglighed som fundament – vil udbyde et bredt udvalg af kortere kurser inden for bl.a. digitalisering, teknologi, bæredygtighed, grøn omstilling og ledelse.

Efterspørgslen på forskningsbaseret efteruddannelse gælder på tværs af universitetets fagområder. Det viser en undersøgelse, som AU har foretaget blandt universitetets alumner. Her er de blevet spurgt om deres ønsker og behov til kompetenceudvikling. Hos de mere end 1.000 alumner, der har svaret, bliver der tydeligt givet udtryk for, at de både som medarbejdere og ledere gerne vil investere tid og penge i faglig udvikling.

Kursusvirksomheden får til huse i attraktive omgivelser på campus i Aarhus – centralt beliggende i Universitetsbyen – men tilbuddet er landsdækkende, og kurserne kan udbydes på alle Aarhus Universitets lokationer, herunder de fire campusser i Emdrup, Herning, Foulum og Aarhus.

Du kan læse mere om kursusvirksomheden på AU's hjemmeside: Nyt forskningsbaseret kursusudbud baner vej for løft til erhvervslivet (au.dk) 

Stillingsopslag

Lige nu søger AUFF i samarbejde med AU en direktør til at stå i spidsen for den nye kursussatsning. Direktøren får til opgave at skabe et fagligt bredt og fremsynet kursusudbud, som imødekommer behovet i det private og offentlige erhvervsliv. Ambitionen er at have en direktør på plads 1. maj, som med en kommerciel indstilling er i stand til at sikre den nye kursusvirksomhed en stærk position i markedet for efteruddannelse og samtidig forstår at gøre det nemt og attraktivt for AU’s forskere at byde ind med deres faglighed og netværk.

Læs mere om stillingen i stillingsopslaget: Direktør for ny kursusvirksomhed - Aarhus Universitets Forskningsfond I Egen hjemmeside (emply.com)