Privatlivspolitik

Ansøgere hos Aarhus Universitets Forskningsfond

Fonden behandler hovedsagelig arbejdsrelateret information, da ansøgere næsten udelukkende søger og modtager bevillinger eller afslag med adresser m.v. i relation til arbejde på Aarhus Universitet. I enkelte tilfælde – eksempelvis emeriti – behandler fonden persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan Fonden behandler dine data. Aarhus Universitets Forskningsfond er dataansvarlig, og Fonden sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Hvem vi er, og hvordan du kan kontakte os?

Navn: Aarhus Universitets Forskningsfond
Adresse: Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N
CVR-nummer: 10466105
Telefonnummer: +45 7023 7988
E-mail: auff@auff.dk
Web: www.auff.dk

Kontakt vedrørende databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores administration. Du kan kontakte administrationen på følgende måder:

·         På e-mail: Skriv til: ha@auff.dk
Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.

·         Ved brev: Skriv til postadressen nævnt ovenfor.

Vores behandling af personoplysninger

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, som vi behandler om dig, kan omfatte:

·         Typisk navn, stilling, arbejdsadresse, arbejds-email og -telefonnummer

·         Almindelige persondata

·         CPR-nummer i tilfælde, hvor der er tale om personlige hæderspriser, der ikke er udbetalt som forskningsmidler. 


Vores behandling af personoplysninger

Fonden indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med:

·         Behandling af din ansøgning

·         Udarbejdelse af statistik om Fondens ansøgere og bevillingsmodtagere

·         Udarbejdelse af statistik om støttede formål og projekter.

Fonden behandler kun relevante persondata

Fonden behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, Fonden bruger. Fonden bruger fx ikke flere data, end dem, der skal benyttes til det konkrete formål.


Fonden behandler kun nødvendige persondata

Fonden indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

Fonden kontrollerer og opdaterer dine persondata

Fonden kontrollerer, at de persondata, Fonden behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Fonden sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Fondens sagsbehandling er afhængig af, at dine data i ansøgninger er korrekte og opdaterede, og derfor beder Fonden dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

 

Fonden sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Fonden sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Hovedparten af de data, Fonden behandler, er data fra dit arbejdsforhold på Aarhus Universitet. Er der tale om persondata, indhenter Fonden dit samtykke, inden Fonden behandler dine data til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre Fonden har et lovligt grundlag for at indhente dem. Fonden oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

Fonden videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Fonden videregiver ikke persondata til andre aktører.

 

Sikkerhed

Fonden har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Brug af cookies                                                 

På auff.dk bruger vi primært cookies til webanalyse med henblik på at optimere brugernes oplevelse af hjemmesiden. Der sættes cookies for at opdage uhensigtsmæssigheder på sitet, såsom døde links og tilgængelighedsfejl. Derudover sættes der cookies fra tredjepartsservices, som Youtube, Siteimprove, Google, samt fra Adform, Facebook og LinkedIn i forbindelse med annoncering. Nedenfor kan du læse mere om, hvilke cookies vi benytter, og hvordan du eventuelt sletter dem.

 

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus. Stort set alle websites anvender cookies.

 

Sådan sletter du cookies

Ønsker du ikke at modtage cookies fra auff.dk, kan du i de fleste nyere browsere vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra.

Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.

Hvis du sætter din browser op til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktionalitet på forskellige websites, der ikke virker.

Hvis du ikke ønsker, at dit besøg skal registreres af Google Analytics, kan du benytte dig af Google's Opt-Out Browser Add-on. Vær opmærksom på, at dine besøg på andre sider, der anvender Google Analytics, heller ikke vil blive registreret, hvis du installerer dette browser plugin.

Se vejledninger til? de mest almindelige browsere:

Slet cookies i Internet Explorer

Slet cookies i Mozilla Firefox

Slet cookies i Google Chrome

Slet cookies i Safari

Slet cookies i Opera

Slet cookies på iPad, iPhone eller iPod touch

Slet cookies på Android mobil (på engelsk)

Slet cookies på Windows Phone 7 (på engelsk)

Slet flash cookies (gælder alle browsere)

 

Hvad cookies bruges til på auff.dk?

·         Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer. Fx om du har accepteret cookies.

·         Trafikmåling og besøgsstatistik, som vi primært bruger til at forbedre hjemmesidens indhold og navigation. Vi bruger egne cookies, Google Analytics, Siteimprove, Crazy egg, Optimizely og med mellemrum spørgeskemaer og Usabilla, der giver input til brugen af auff.dk. Der registreres anonyme informationer, som fx hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilke sider du ser, om din computer har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du bruger osv.

·         Adfærdsbaseret individuelt målrettet annoncering, så vi kan vise dig de annoncer, som vi formoder, er mest relevante for dig. For eksempel bannerannoncering på andre websites. Her bruger vi Adform, Facebook og LinkedIn.

·         Vi bruger også tredjepartsservices fra YouTube og Google. Tredjepart modtager i den forbindelse information om din browser, IP-adresse og de sider, du besøger på auff.dk. Er du samtidig med dit besøg logget ind på Google, kan disse data kobles med din profil på denne tjeneste. Dette ligger uden for Fondens kontrol og er derfor udelukkende et forhold mellem dig og tredjepart.

 

Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her kan indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.  
Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

 

Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

Aarhus Universitets Forskningsfond
Adresse: Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N
CVR-nummer: 10466105
Telefonnummer: +45 7023 7988
E-mail: auff@auff.dk
Web: www.auff.dk

Denne cookiepolitik er baseret på anbefalingerne fra Minecookies.org.

 

Dine rettigheder

 

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Fonden behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad Fonden anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe Fonden opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang Fonden videregiver data i Danmark og i udlandet.

 

Hvis du anmoder om det, kan Fonden oplyse dig om de data, Fonden behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Fonden. Kontaktoplysninger finder du øverst i denne tekst.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, Fonden behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

 

I nogle tilfælde vil Fonden have en forpligtelse til at slette din persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som Fonden indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte Fonden, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger Fonden, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.