Bevillinger

Aarhus Universitets Forskningsfond modtager kun ansøgninger efter opslag og efter indstilling fra Aarhus Universitet. Det er derfor et krav, at ansøgningerne indsendes via det ansøgningssystem, Aarhus Universitet anvender: www.efond.dk/auff. Herefter indstiller universitetet bevillinger til fonden. Få yderligere informationer om, hvilke kriterier der stilles til ansøgerne.

Uddelingsstrategi

Aarhus Universitets Forskningsfond har gennem årene støttet videnskabelig forskning ved Aarhus Universitet. Fondens bestyrelse har besluttet en fremadrettet uddelingsstrategi, hvor hovedlinjerne er lagt med to større puljer, en strategisk pulje og en ansøgningspulje, samt en mindre pulje til andre formål. Den strategiske pulje skal bidrage med støtte, der giver mulighed for en ekstra dimension i de kommende års større satsninger ved Aarhus Universitet. Ansøgningspuljen skal finansiere de af fondens programmer, der typisk løber over en række år, og hvor ansøgninger indhentes efter opslag.

I legatarfortegnelsen for 2019 er det muligt at få et indblik i, hvilke projekter der tidligere har modtaget støtte fra fonden. En legatarfortegnelse for 2020 er under udarbejdelse og vil blive offentliggjort i april måned 2021.

Bevillinger skal anvendes i overensstemmelse med de generelle retningslinjer.

Aktuelle støtteprogrammer:

AUFF flagskibe. 
Publikationsstøtte.   
Ph.d.-kurser, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg 
Forskningsophold i Møllehuset 
Forskningsophold i Husumgade.