Publikationsstøtte

Der indkaldes hermed ansøgninger om publikationsstøtte til Aarhus Universitets Forskningsfond med henblik på uddelinger i første halvår 2024.

Formålet med fondens publikationsstøtte er at sikre, at væsentlige videnskabelige arbejder af særlig høj kvalitet opnår støtte til egnet kvalitetspræget publicering og udbredelse og dermed kan styrke kendskabet til universitetets forskningsresultater i den internationale forskningsverden og i den brede offentlighed.

Der prioriteres støtte til banebrydende publikationer med specielt henblik på højtestimerede internationale publikationskanaler, fortrinsvis store udenlandske forlag. I forlængelse af hidtidig praksis kan der også fortsat gives støtte til publikationer af høj kvalitet, der udgives ved danske forlag. Der kan gives støtte til publikationer på engelsk, dansk eller andre relevante sprog.

Ved publikation af bøger (og e-bøger) kan der gives støtte til sproglig revision. Det er en forudsætning for bevilling at manuskriptet (i sin helhed) har været i uafhængigt peer review, før publiceringskomiteen kan bedømme ansøgningen. Peer review bedes vedhæftet til ansøgningen.

Der er desuden afsat midler i puljen til at støtte andre medietyper, herunder fx podcasts og andre formidlingskanaler. Andre medietyper kan ligeledes udbrede kendskabet til forskningen fra Aarhus Universitet til den almene befolkning og publiceringskomiteen håber, at en sådan udvidelse af virkemidlet vil kunne appellere til alle hovedområder.

Ansøger skal være ansat ved Aarhus Universitet.

Emeriti ved Aarhus Universitet kan også ansøge om publikationsstøtte, selvom emeriti ikke formelt har status som AU-ansatte. Det skyldes, at emeriti ofte stadig er tilknyttet forskningsprojekter på Aarhus Universitet og derfor kan søge publikationsstøtte til udgivelse af resultater, som er opnået gennem forskning på Aarhus Universitet. En bevilling skal administreres på AU, og det er derfor en forudsætning, at der er tilstrækkelig tilknytning til universitetet, således at administrationen af bevillingen kan finde sted på Aarhus Universitet.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal være modtaget i GrantOne senest fredag d. 23. februar 2024, kl. 12.00.

Ansøgere kan forvente at modtage svar i juni 2024.

Puljen til publikationsstøtte er i 2024 i alt 2,5 mio. kr.

Læs mere om publiceringskomitéens formål, indstillinger og organisation.

Der bevilges ikke støtte til: 

 • Løn i forbindelse med udarbejdelsen af publikationen / Forfattertilskud
 • Publikationer i tidsskrifter (publikationsgebyr/”fee for publication”).
 • Oversættelse, med undtagelse af ganske særlige tilfælde, fx sanskrit.
 • Institut- eller fakultetsbaserede tidsskrifter m.v., dog undtaget sær- eller temanumre
 • Mangfoldiggørelse m.v. af ph.d.-afhandlinger.
 • Open access omkostninger
 • Nedbringelse af salgsprisen for bøger, der allerede er antaget ved et forlag.
 • Publikationer, der er udgivet før ansøgningsfrist.

Ansøgningsbeløb under 10.000,- kr. behandles ikke.

Vejledning til ansøgning

Der skal ansøges online via linket https://auff.grant.nu/profile

Ansøgningsskema hedder ”Support for Publications” og åbnes en måned før ansøgningsfristen. 

Ansøgningen skal indeholde:

 • Beskrivelse af publikationen (max. 5000 karakterer inkl. mellemrum).
 • Forfatterliste med angivelse af deres titel og tilhørsforhold (max. 2500 karakterer inkl. mellemrum).
 • Indholdsfortegnelse (max. 2500 karakterer inkl. mellemrum).
 • Peer review skal vedhæftes samt referat/konklusion i selve ansøgningsskemaet
 • Kalkule/omkostningsberegning fra forlaget.

Det er obligatorisk at vedhæfte kalkule eller omkostningsberegning, hvis der er tale om en publikation, der involverer et forlag, da ansøgningen ellers kan blive afvist. Kalkulen skal indeholde information om omkostninger ved publikation, markedsføring, totale omkostninger, forventet antal solgte bøger og forventet indtjening.

Peer review bedes vedhæftet til ansøgningen. Såfremt peer review ikke er færdiggjort til ansøgningsfristen kan dette eftersendes via email til Tove Østergaard Le indtil tre uger efter ansøgningsfristens udløb.

Der ønskes ikke dele af eller hele manuskripter vedhæftet til ansøgningen.

Næste ansøgningsfrist forventes september 2024.

Ved spørgsmål til ansøgningsproceduren, behandlingen af ansøgninger eller til det elektroniske ansøgningssystem kontakt da gerne

Tove Østergaard Le,

AU ph.d. og fondsbetjening

toe@au.dk 

mobil: 2162 4921.