Politik for ansvarlige investeringer

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) har formuleret følgende krav til vores forvaltere:

·        AUFF ønsker ikke at investere i selskaber/stater, der bevidst bryder den gældende lovgivning.

·        AUFF ønsker ikke at investere i selskaber/stater, der handler i strid med de regler, normer og standarder, der følger af konventioner og andre internationale aftaler, som Danmark har tiltrådt.

·        AUFF ønsker at efterleve UNPRIs seks og UN Global Compacts ti grundlæggende principper i forhold til integrationen i de investeringer, der laves.

·        AUFF tror på effekten af aktivt ejerskab. Dermed vil oplysninger om, at en given virksomhed har – eller er mistænkt for at have – overskredet AUFFs investeringsretningslinjer, føre til, at AUFF vil påse, at kapitalforvalterne via dialog/engagement forsøger at påvirke virksomheden. Hvis dialogen/engagementet ikke har den ønskede effekt, vil AUFF afvikle sine investeringer i virksomheden på en måde, som er både markeds- og tidshorisontmæssigt forsvarlig.

Læs mere om UNIPRIs og UN Global Compacts principper:

https://www.unpri.org/

https://www.unglobalcompact.org/