En af de vigtigste udgravninger i den antikke verden: Så langt er flagskibsprojektet i dag

I 2019 bevilgede Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) 10 millioner DKK til professor Rubina Raja til Cæsars Forum-projektet i Rom, hvilket gav det internationale team mulighed for at gøre Cæsars Forum til et high-definition casestudie.

Da Julius Cæsar indviede sit offentlige forum i centrum af Rom i 46 f.Kr., var det starten på en omfattende og transformativ bytradition, der kom til at karakterisere byer i Middelhavet såvel som omkringliggende regioner i tusindvis af år: En tradition, der fortsat påvirker byarkitektur og planlægning i hele den vestlige verden.

Caesars Forum - et udgravningsområde med mere end tre tusind års historie, som omfatter de allerførste urbane faser i Rom - er ikke uden tvivl et af de uden tvivl vigtigste arkæologiske steder i Italien, men er også i centrum af den globale kulturarv. En helhedsorienteret og diakron forståelse af området har indtil videre været umulig, da arkæologiske aktiviteter har været begrænset. De seneste udgravninger i naboområderne har været videnskabeligt begrundede, men har ofte ikke været offentliggjort på grund af manglende finansiering, mens andre udgravninger har været politisk motiverede. Dette gælder blandt andet de omfattende udgravninger, der blev udført under Mussolinis styre, som afdækkede den nordlige del af Cæsars Forum, uden at dokumentere udgravningerne i detaljer.

Bevillingen fra AUFF har betydet, og betyder stadig, at Aarhus Universitet (AU) har en unik mulighed for at være en central og skelsættende del af et projekt, der frigør et enormt forskningspotentiale i kraft af forbindelsen til et af de vigtigste steder i den antikke verden i mere end tre tusind år.

Cæsars Forum-projektet skaber derfor også en unik mulighed for internationalt at præsentere AU's verdensførende forskning inden for et af de mest betydningsfulde nyere arkæologiske projekter i Middelhavsregionen, og tilmed på en lokation, der sikrer vedvarende international eksponering. Den samlede økonomiske ramme for projektet blev sat til 22,2 millioner DKK. Projektet modtog foruden bevillingen på 10 millioner DKK fra AUFF, betydelig økonomisk støtte fra Carlsbergfondet i januar 2017, som donerede 11,2 millioner DKK.

Den anden og sidste fase af projektet, finansieret helt af restbeløbet fra AUFF på 6,7 millioner DKK, er i de allersidste stadier af forhandling, og det forventes, at man snart kan underskrive den officielle aftale. Den sidste fase af projektet, som afventer underskriften af anden-fase-aftalen, er planlagt med påbegyndelse i sommeren 2023 og færdiggørelse i 2024. Projektteamets medlemmer har offentliggjort resultaterne fra udgravningerne bredt, men også i et sæt af målrettede publikationer. Publikationerne indeholder materiale fra den fascistiske æra, hvor de første systematiske udgravninger af området fandt sted, såvel som fra Renæssancen og tidligere perioder.