AUFF-portræt: 'En danmarkshistorie. Fra vikingetid til nutid'

Lederen af danmarkshistorien.dk

Seniorrådgiver og leder af danmarkshistorien.dk, Mette Frisk Jensen, modtog i 2022 en bevilling på 30.000 kroner i publikationsstøtte til ’En danmarkshistorie. Fra vikingetid til nutid’ på vegne af Afdeling for Historie og Klassiske Studier.

Vi fik støtte fra fonden til….

Bogen er en udvidet udgave af udgivelsen ’En danmarkshistorie. Fra middelalder til nutid’ fra 2021, der blev skrevet af 11 forskere fra Afdeling for Historie og Klassiske Studier som en ny og opdateret grundbog i danmarkshistorie. Den er skrevet til brug i undervisningen for historiestuderende ved universiteterne, men kan læses af alle med interesse for landets historie. Jeg har sammen med min kollega Nina Koefoed skrevet kapitlet om enevælden i perioden fra 1660 til 1814.

I den seneste, udvidede anden udgave, der udkom i september 2022, er der tilføjet et kapitel om vikingetiden, og bogens sidste kapitel er opdateret med udviklingen det seneste år, hvor fx det danske ja til at ophæve EU-forsvarsforbeholdet er med. Begge udgaver af bøgerne er udgivet på Aarhus Universitetsforlag med støtte fra AUFF i 2020 og igen i 2021 og 2022.

Støtten fra fonden betød,…

Støtten fra fonden i 2022 betød, at det blev muligt at tilføje det ekstra kapitel om vikingetiden og finde flotte illustrationer fra både Danmark, Norge og England.

Ud over den trykte version af bogen, som jeg og en god del af mine kolleger ved Afdeling for Historie og Klassiske Studier har arbejdet på siden 2017, er manuskriptet også udgivet digitalt som et Open Online Course i danmarkshistorie på afdelingens hjemmeside danmarkshistorien.dk. Her er der foruden teksten korte film med alle forfatterne samt quizzer og links til ekstra materiale, og hele herligheden er gratis tilgængelig for alle interesserede.

Lige nu arbejder vi med

I øjeblikket arbejder vi i redaktionsgruppen på en engelsk udgave af bogen, der også skal udkomme på tryk samt online på danmarkshistorien.dk. Med god hjælp fra nogle af vores kolleger med engelsk som modersmål bliver manuskriptet ikke blot oversat, men også bearbejdet til brug for et internationalt publikum, der ikke nødvendigvis kender til begivenhederne i Danmarks historie på forhånd. Vi er meget glade for, at vi nu med både bogen og onlinekurset giver læserne mulighed for at få en let tilgængelig indføring i de lange linjer i dansk historie fra vikingetid til nutid.

Bogens første udgave blev udsolgt efter kun halvandet år, og onlinekurset har samlet over 280.000 sidevisninger, så interessen for Danmarks historie i denne form er heldigvis stor. Vi er naturligvis meget spændte på at se, hvordan den nye danmarkshistorie på engelsk med titlen ’A History of Denmark from the Viking Age to the 21st Century’ bliver modtaget. Med kombinationen af trykt bog og det frit tilgængelige onlinekursus håber vi på, at vi gør det nemt for mange med interesse for danmarkshistorien at læse med.

BIOGRAFI

Mette Frisk Jensen

Leder af danmarkshistorien.dk, seniorrådgiver, ph.d. og ansat på Aarhus Universitet siden 2009. Uddannet cand.mag. i historie og samfundsfag i 2002 og ph.d. i historie i 2008. Støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond i 2022, 2021 og 2020 til første og anden udgave af bogen ’En danmarkshistorie’ samt ’A History of Denmark from the Viking Age to the 21st Century’.

Bogen ’En danmarkshistorie. Fra vikingetid til nutid’ er redigeret af Bjørn Poulsen og Thorsten Borring Olesen med bidrag fra Søren M. Sindbæk, Jeppe Büchert Netterstrøm, Charlotte Appel, Carsten Porskrog Rasmussen, Nina Javette Koefoed, Mette Frisk Jensen, Claus Møller Jørgensen, Bertel Nygaard, Anne Sørensen og Helle Strandgaard Jensen.