Mød datterselskaberne: Aarhus Universitetsforlag

Vidste du, at Aarhus Universitets Forskningsfond støtter den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet? Fonden ejer også en række datterselskaber.

Et af dem er Aarhus Universitetsforlag. Aarhus Universitetsforlag er Danmarks største universitetsforlag og et videnshus i stadig udvikling. Aarhus Universitetsforlag formidler forskningsbaseret viden til såvel den almene offentlighed som til forskningsmiljøer verden over. Forlaget publicerer bøger på tryk og digitalt, og forlaget er medejer af produktionsselskabet Videnslyd, der formidler videnskab i form af daglige radioudsendelser til Radio4 og podcasts. En vigtig partner er Folkeuniversitetet, der hvert år afholder flere end 4.000 forelæsninger, videns- og festivalarrangementer i et tæt samarbejde med universiteterne og landets forskere med henblik på at gøre forskningens teorier, metoder og resultater tilgængelige for et bredt publikum.

Blandt udgivelserne er serier som ”100 Danmarkshistorier” og ”Tænkepauser”.

Læs mere om Aarhus Universitetsforlag på: https://unipress.dk/