Institut for Fødevarer sætter skub i udviklingen af cellulære fødevarer

I løbet af de næste fem år stiller Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet skarpt på forskningen i cellulære fødevarer. Det gør de ved at søsætte flagskibet CellFood i samarbejde med en række andre institutter ved Aarhus Universitet. CellFood-projektet er finansieret af bl.a. en bevilling på 15 mio. kroner fra Aarhus Universitets Forskningsfond.

Med en bevilling på 15 millioner kroner fra Aarhus Universitets Forskningsfond samt finansiering fra andre private og offentlige fonde skal CellFood-projektet bl.a. undersøge mulighederne inden for fremtidens produktion af cellulære fødevarer, særligt kultiverede kød- og mælkeprodukter samt præcisions-fermentering, hvor celler producerer enkelte fødevarekomponenter. 

Lektor og forskningsgruppeleder Jette Feveile Young står i spidsen for projektet, som hun beskriver som værende en central del af løsningen på fødevareområdet set i lyset af den nærværende klimakrise:

  • Klimakrisen presser vores fødevareproduktion, og undersøgelser viser, at kødforbruget, som er særligt klimabelastende, på globalt plan forventes at stige. Derfor er der behov for at undersøge, hvordan vi i fremtiden kan sikre en produktion af kød, som er mindre skadeligt for klimaet, forklarer hun.

Foreløbige undersøgelser fra bl.a. Finland har vist, at energi- og ressourceforbruget for kultiveret kød forventes at være en brøkdel af, hvad den traditionelle produktion udleder, men Jette Feveile Young understreger samtidig, at der er behov for mere forskning på området.

Derfor ser Jette Feveile Young meget frem til, at der med CellFood sættes skub i forskningen i cellulære fødevarer, og hun håber i forlængelse heraf, at projektet kan fungere som en bro imellem forskningsmiljøer indenfor bl.a. fødevarer, ingeniørvidenskab, sundhedsvidenskab og madkultur.  Derudover håber hun, at både fødevare- og bioteknologiske virksomheder kan identificere, hvordan de kan blive en del af denne løsning:

  • Med CellFood kan vi de næste fem år understøtte udviklingen af projekter, der rækker fra teknologiske løsninger til forbrugeraccept, hvilket både har til formål at give os mere viden om udviklingen af cellulære fødevarer, men som også skal klæde os bedre på i forhold til, hvordan vi på sigt kan afsætte produkterne til forbrugerne. En ting er nemlig at udvikle dem, en anden ting er at overbevise folk om, at det rent faktisk er noget, de skal anse som værende en fast del af deres fremtidige, bæredygtige kost, uddyber hun.

Kultiveret kød i radioen

Jette Feveile Young har netop medvirket i programmet Kraniebrud på Radio 4, hvor hun fortæller meget mere om kultiveret kød og CellFood-Projektet.

Episoden kan allerede nu findes online her: Radio4's videnskabsprogram Kraniebrud - lyt på podcast eller hver dag kl. 12.10