Vigtigheden af at skabe socialt samhørige og inkluderende samfund

Et AUFF Starting Grant bidrog til samfundsvigtig forskning: Nicholas Haas vil undgå konsekvenserne af mangel på social inklusion 

Nicholas Haas er adjunkt ved Aarhus Universitet. Denne artikel handler om mangel på social inklusion, og hvordan et Starting Grant fra AUFF i 2020 tillod Haas at fortsætte sin forskning inden for denne problemstilling, som menes at være forbundet til mange af de problemer, der påvirker samfund verden over.

Mangel på social inklusion: Problemstillinger og løsninger ved Nicholas Haas

Hvordan sikrer vi social samhørighed og inklusion i samfundet? Mange af de problemer, verdens lande kæmper med hver især, menes delvist at være et resultat af, at ikke alle dele af befolkningen føler, at de og andre samfundsgrupper behandles som fuldgyldige og lige medlemmer af samfundet. Min forskning, som er finansieret af et AUFF Starting Grant, har til formål at kortlægge strategier, der skal forbedre forholdet mellem befolkningsgrupper, samt identificere nogle af de mest ødelæggende konsekvenser, der venter os, hvis det ikke lykkes.

Der er stadig håb: Strategier til at bekæmpe social ulighed

Som en del af projektet evaluerer jeg en række strategier, der har til formål at nedbringe graden af ulighed mellem forskellige befolkningsgrupper. I den forbindelse har Saad Gulzar, Benjamin Pasquale og jeg udgivet en artikel, som argumenterer for, at indførelsen af politiske kvoter i Indien kan gøre regeringen mere lydhør over for marginaliserede befolkningsgrupper, uden at det påvirker regeringen negativt. Studiet bag artiklen modtog Lawrence Longley-prisen for årets bedste artikel 2020. Prisen uddeles af American Political Science Association’s afdeling for repræsentation og valgsystemer. At forsøge at ændre på praksis i statsinstitutioner er imidlertid næppe den hurtigste vej til lighed i lande med svage statsinstitutioner. I et andet studie undersøger Prabin Khadka og jeg, hvorvidt det er muligt at ændre praksis i almindelige institutioner i Somalia, så de bliver mere lydhøre over for kvinder og deres adgang til retshjælp. Samtidig undersøger jeg en række ikkestatslige reformer (sponsoreret af FN) i Bangladesh, Maldiverne og Sri Lanka.

Sammen med Emmy Landstam og med støtte fra AUFF har jeg for nyligt gennemført et studie i Indien, der havde til formål at kortlægge effekten af historisk revisionisme – i dette tilfælde en omskrivning af lærerbøgerne, således at landet beskrives som en primært hinduistisk nation – på henholdsvis muslimske og hinduistiske borgeres tilhørsforhold til deres land samt deres berettigelse og villighed til at lede det. En vigtig konklusion er, at inkluderende historieskrivning, der fremhæver marginaliserede befolkningsgruppers positive bidrag til et lands historie, kan være med til at modvirke, at disse grupper er underrepræsenteret i det politiske system og føler sig ekskluderet fra det større samfundsfællesskab.

Mistillid gør blind: Social polarisering kan føre til stridigheder

Foruden at undersøge mulige måder at forbedre forholdet mellem forskellige befolkningsgrupper søger min forskning at kortlægge de negative konsekvenser af såvel som årsagerne til social polarisering. I et studie udført i Sydsudan har Prabin Khadka og jeg fundet, at fredsaftaler udviklet af ledere, som en given befolkningsgruppe nærer mistillid til, og som tilhører en fremmed gruppe, kan mindske førstnævnte gruppes støtte til afgørende fredsordninger. I et andet studie gennemført i Egypten og USA i  samarbejde med Mazen Hassan, Sarah Mansour og Rebecca Morton er konklusionen, at polarisering kan reducere graden af støtte til reformer, som ellers gavner hele befolkningen, samt hvorvidt, enkeltpersoners svar i spørgeskemaundersøgelser anses for pålidelige. Ligeledes kan negativt ladede politiske kampagner øge den sociale polarisering.

Forskningsstøtte: AUFF Starting Grant

Bevillingen fra AUFF kickstartede min forskning og har gjort det muligt for mig at bidrage med ny viden på samfundsvigtige områder. Jeg ser frem til at fortsætte min forskning i de kommende år.

Et vigtigt aspekt af AUFF’s Starting Grant er, at det bidrager til at sikre international rekruttering til etablering af nye og uafhængige forskningsområder samt til forskergrupper inden for eksisterende områder og områder under udvikling. AUFF bruger Starting Grants til at sikre gode karrieremuligheder for talentfulde forskere på Aarhus Universitet, og den primære målgruppe består af nyansatte adjunkter, lektorer og professorer.