At gentænke vores tilgang til klimakrisen kan være nøglen til at afvikle den

Fra Starting Grant til den internationale forsningsscene: Nick Shepherd er førsteforfatter til et whitepaper om klimaforandringer

Nick Shepherd er lektor ved Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier på Aarhus Universitet. Denne artikel handler om klimakrisen, og hvordan et Starting Grant fra AUFF i 2017 kom til at spille en afgørende rolle for Shepherds muligheder for fortsætte sin forskning på området.

Førsteforfatter: whitepaper om klimaforandringer

Lektor Nick Shepherd fra Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier på Aarhus Universitet er førsteforfatter til et whitepaper om mulige løsninger på klimakrisen. Whitepaperet vil danne basis for diskussion på det kommende møde mellem FN’s klimapanel (IPCC), UNESCO og Det Internationale Råd for Historiske Bygninger og Områder (ICOMOS). IPCC er anerkendt som verdens førende videnskabelige organ inden for klimaforandringer. Mødet, som har fået den engelske titel International Co-Sponsored Meeting on Culture, Heritage and Climate Change, forventes at resultere i et mere fasttømret samarbejde mellem de tre organer.

AUFF Starting Grant: en unik mulighed

Shepherd tilskriver et Starting Grant fra AUFF en del af æren for hans succes: ”Da jeg flyttede fra Sydafrika til Aarhus Universitet i 2017, var jeg nødt til at sætte mig ind i de nye bevillingsmuligheder. Jeg fik et Starting Grant fra AUFF, som betød, at jeg kom godt fra start og var i stand til at udvikle forskningsprojektet Heritage and the Anthropocene (HATA) i samarbejde med postdoc Joshua Cohen og ph.d.-studerende Martin Høybye. Den forskning, vi har udført i regi af HATA, samt mit tidligere arbejde betød, at mødearrangørerne fik øje på mig.”

Et vigtigt aspekt af AUFF’s Starting Grant er, at det bidrager til at sikre international rekruttering til etablering af nye og uafhængige forskningsområder samt til forskergrupper inden for eksisterende områder og områder under udvikling. AUFF bruger Starting Grants til at sikre gode karrieremuligheder for talentfulde forskere på Aarhus Universitet, og den primære målgruppe består af nyansatte adjunkter, lektorer og professorer.

Aarhus Universitet: en særlig attraktiv arbejdsplads

Shepherd er tilknyttet University of Pretoria som æresprofessor, og han har tidligere været ansat som Mandela Fellow ved Harvard University og gæsteprofessor ved Brown University, Colgate University og Universität Basel. Umiddelbart før han kom til Aarhus Universitet, fungerede han som leder for Centre for African Studies ved University of Cape Town, hvor han bl.a. stod bag universitetets uddannelse i Public Culture and Heritage in Africa. Han fortæller: ”Det var Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudiers internationale ry, der fik mig til at søge til Aarhus Universitet. Jeg havde mødt Bjarke Paarup, Felix Riede og Laura McAtackney og var bekendt med David Harveys og Helle Vandkildes forskning og tænkte, at AU var det helt rette sted at fortsætte min forskerkarriere.”    

Gentænk klimakrisen: det er på tide at handle

Om whitepaperet siger han: ”Folk er blevet mere bevidst om klimakrisen i 2021. Bæredygtighed er rykket helt op på den globale agenda. AU’s masteruddannelse i Sustainable Heritage Management har potentiale til at udvikle sig til en af verdens førende uddannelser på området og til en af universitetets mest populære uddannelser. Jeg håber, at jeg med det her whitepaper kan give min viden videre til de studerende på AU og får kommunikeret, at vi allesammen kan gøre en forskel. Det her er et afgørende tidspunkt i menneskets historie. Den her udfordring er for stor til, at vi bare kan læne os tilbage og sige: ’Klimaforskerne må løse det.’ Vi må allesammen inden for hvert vores fagområde sige: ’Hvordan kan jeg gentænke problemstillingerne i pensum i lyset af klimakrisen?’ Jeg er spændt på at se, hvad der kan komme ud af en sådan gentænkning af et universitetspensum i en antropocæn tidsalder.”     

Forskergruppen

Shepherd står i spidsen for et internationalt team af forskere, der bl.a. tæller arkæologer, antropologer, miljøforskere, ingeniører, udviklingsøkonomer og særligt talentfulde individer. Rapporten forventes at udkomme i midten af 2022.