Professor Signe Normand modtager Victor Albeck-prisen

Af Ida Hammerich Nielson 

Professor i biologi Signe Normand modtager Victor Albeck-prisen i 2022 for sin banebrydende forskning i klimaforandringer og naturbeskyttelse.

Signe Normand har udviklet innovative metoder til at forstå, hvordan planter påvirkes af miljø- og klimafor- andringer på tværs af tid og sted. Hun er en af få for- skere på verdensplan – og den eneste i Danmark – der kombinerer særlige drone- og satellitbaserede billeder, såkaldt remote sensing, med bl.a. økologisk forståelse og studier af årringe i træer og buske. Hun har stået i spidsen for flere feltekspeditioner til Grønland og ind- samlet unikke datasæt med denne nye metodologi.

Signe Normands forskning giver indsigt i, hvordan vegetation og biodiversitet ændrer sig – fra fortid til fremtid, fra troperne til Arktis – set gennem både mi- kroskopet og fra luften. Signe Normand har blandt andet bidraget til at vise kompleksiteten i, hvordan arktiske buskes årlige vækst og højde ændres i takt med klima- forandringerne. Hun har også udviklet en model til at forstå ændringer i arternes udbredelser siden sidste istid

– herunder undersøgt det paradoks, at arterne trods tusindvis af års spredning stadig ikke findes alle steder, hvor klimaet er passende.

Signe Normand har en imponerende videnskabelig produktion og har modtaget EliteForsk-prisen og mange andre nationale og internationale priser og bevillinger. Hun arbejder tværvidenskabeligt, bygger bro på tværs af fagligheder og holdninger, og i 2021 blev hun udpeget som forperson for Danmarks første Biodiversitetsråd.

Signe Normand modtog desuden Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris i 2011.